Studentenmobiliteit? Weet wat je kiest!

Mobiliteit en internationalisering vormen speerpunten in de beleidsnotities van veel onderwijsinstellingen en van het Ministerie van OCW. Voor studenten is er ook steeds meer mogelijk: een hbo-bachelor koppelen aan een wo-master, een minor Psychologie tijdens je studie Elektrotechniek, keuzevakken volgen aan een buitenlandse universiteit…. Het kan allemaal. Maar hoe wordt je nu nog wijs uit al die mogelijkheden? Hiervoor zijn onlangs meerdere instrumenten op de (virtuele) markt gebracht.


Mobiliteit binnen Nederland tijdens de opleiding

De Keuzevakkengids

Op de website wordt gesteld dat Keuzevakkengids.nl de 'match' tussen vraag en aanbod van hoger onderwijs wil verbeteren.  Keuzevakkengids.nl wil studenten helpen bij het samenstellen van hun individuele studiepad, door hen te wijzen op het volledige aanbod aan keuzevakken in het land. Daarnaast wil Keuzevakkengids.nl instellingen in de gelegenheid stellen hun aanbod onder de aandacht te brengen. Belangrijke principes daarbij zijn: onafhankelijkheid, transparantie en mobiliteit

De website is in 2004 door de Digitale Universiteit ontwikkeld en van 2005 tot september 2007 worden pilots uitgevoerd. De gids kan nu al bekeken worden, maar zal in de loop der tijd steeds beter gevuld raken.


Mobiliteit door studie en stage in het buitenland

Nuffic’s wilweg-website

De Nuffic wil je met de wilweg-website een duidelijk beeld geven van de mogelijkheden, zodat je weloverwogen een keuze kunt maken.


Enkele andere sites:

http://www.studeren-in-het-buitenland.nl/ (portal)

http://www.study-in-europe.org/ (undergraduate en post-graduate programma’s)

http://www.interedu.com/ (International Education Information Centre)

http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space)


Keuze van een hbo/wo-opleiding en doostroming hbo-wo

BaMas 

Als je als student na je bachelor (hbo of wo) verder wilt studeren, zijn er legio mogelijkheden. Wel geldt dat je voor de overstap naar niet direct verwante opleidingen waarschijnlijk een schakelprogramma moet volgen. BaMaS biedt online informatie over de aansluitingen en schakelprogramma's tussen bachelor- en masteropleidingen. De student kan de eigen bacheloropleiding intypen en nagaan welke masters, met of zonder schakelprogramma, aansluiten.

Maar hij of zij kan ook een masteropleiding kiezen en vervolgens nagaan welke bacheloropleidingen toegang geven tot die master, met of zonder schakelprogramma.Naast de informatie over de aansluitingen en schakelprogramma's wordt er in BaMaS ook beperkt informatie verstrekt over de opleidingen zelf. Voor uitgebreide informatie worden links gegeven.

Voorlopig is het programma nog alleen gevuld met opleidingen binnen het domein Informatica.


Studiekeuze 123

Studiekeuze123.nl is een (nog experimentele) website voor studenten om opleidingen (HBO en WO) met elkaar te vergelijken. Je kiest twee opleidingen en vergelijkt deze opleidingen vervolgens op een aantal zelf te kiezen criteria, zoals: studentenoordeel, OV-bereikbaarheid, omvang in studiepunten, arbeidsmarkt, gemiddeld bruto startsalaris, type opleiding e.a. Op basis van de criteria krijg je een rangorde van de geselecteerde opleidingen te zien.


Qompas

Qompas is een commercieel initiatief. Zij profileren zich als: “Dé site voor studiekeuze, carriere en persoonlijke ontwikkeling.” De site biedt hulpmiddelen voor de profielkeuze, voor het kiezen van een hbo- of wo-studie, voor master keuze, voor post-graduate of mba-opleidingen en voor de start op de arbeidsmarkt.

Qompas Masters maakt vanuit iedere mogelijke bacheloropleiding een ‘match’ met passende masteropleidingen.

De site biedt voor studiezoekers ook veel extraatjes, zoals diverse tests, een kalender met de vermelding van alle open dagen van instellingen, carrière-informatie, informatie over stages, informatie over diverse studieverenigingen.


VSNU - studeren

De VSNU-site biedt recht-toe-recht-aan overzichten van alle bachelor- en masteropleidingen. Daarnaast algemene informatie over studeren, toelatingseisen, de overstap van hbo naar wo, procedures rond aanmelding en inschrijving e.d


Enkele overige sites met overzichten van hbo- en/of wo-opleidingen:

-De opleidingenzoeker van de IB-Groep (summier, langzaam)

-De site van de HBO-raad: www.hbo.nl (Een opsomming van en links naar alle hbo-onderwijsinstellingen.)

-http://www.sum.nl/ (maakt het in ieder geval makkelijk om brochures op te vragen)

-http://www.Studieplaza.nl (ook voor kamers en stageplaatsen)

-http://www.millian.nl/postdoctoraal-en-post-hbo Opleiding & Carrière site van Nederland en België. Met opleidingenoverzicht en overzicht van postdoctorale en post-HBO opleidingen en cursussen in Nederland

.