See Publications

Publication List 1997 - 2005

 • Jan van Dijk (2005). The Deepening Divide, Inequality in the Information Society. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, 240 p.
 • Harry Bouwman, Bart van den Hooff, Lidwien van de Wijngaert and Jan van Dijk (2005). Information and Communication Technology in Organizations, Adoption, Implementation, Use and Effects. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 224 p.
 • Jan van Dijk (in press). The Network Society, Social Aspects of New Media, Second Edition. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 293 p.
 • Ard Heuvelman, Allerd Peeters and Jan van Dijk (2005). Irritating, shocking, and intolerable TV programs: Norms, values, and concerns of viewers in the Netherlands. Communications 30, pp. 325-342.
 • Willem Pieterson, Wolfgang Ebbers and Jan van Dijk (2005). The Opportunities and Barriers of User Profiling in the Public Sector. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3591, 269-280.
 • Jan van Dijk (30-5-2005). Online of a Multilevel Approach of the Network Society, Paper presented at the 55th Annual Conference of the International Communication Association, 26-30 may, 2005,New York .
 • Thea M. van der Geest, Jan A.G.M. van Dijk and Willem Pieterson (Eds.) (2005). Alter Ego: State of the Art on User profiling. Research Report. Enschede: Telematica Instituut and University of Twente, Department of Communication.
 • Jan van Dijk (2004) Divides in succession: possession, skills and use of the new media for participation. In: Erik Bucy, John Newhagen (Eds.) Media Access: Social and Psychological Dimensions of New Technology Use, pp. 233-254. Lawrence Erlbaum Assoc.,Hillsdale NJ.
 • Jan van Dijk (2004) Digital New Media. The Sage Handbook of Media Studies. pp. 145-163, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
 • Jan van Dijk and Ken Hacker (2003). The ‘Digital Divide’ as a Complex and Dynamic Phenomenon. The Information Society. Vol. 19, Nr. 4, 315-326.
 • Jan van Dijk, Ard Heuvelman & Oscar Peters (2003), Interactive Television or Enhanced Television?, The Dutch users interest in ITV via set-top boxes, Paper presented at the 53th Annual Conference of the International Communication Association, 27 may-4 june 2003, San Diego.
 • Jan A.G.M. van Dijk (2003). De ‘digitale kloof’ wordt dieper, Van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT, Den Haag: SQM/Amsterdam: Infodrome, 80 p.
 • Jan van Dijk (2003) Media moeten uit Pentagon-bed. De Volkskrant, 25 maart 2003, p. 3
 • Jan van Dijk (2003) Live oorlog op TV is misleidend. NRC Handelsblad, 3 april, p. 6
 • Hans Landsheer, Harm ‘t Hart, Martijn de Goede en Jan van Dijk (2003) Praktijkgestuurd Onderzoek, Methoden van praktijkonderzoek, Groningen: Stenfert Kroese, Wolters Noordhof, 323 p.
 • Jan van Dijk (2002). A Framework for Digital Divide Research.  The Electronic Journal of Communication/ Revue de Communication Electronique, Vol. 12, Nr. 1.
  http://www.cios.org/www/ejcmain.html.
 • Jan van Dijk (2002). The Digital Divide, Facts and Explanations, Introduction by the Guest Editor, The Electronic Journal of Communication/ Revue de Communication Electronique, Vol. 12, Nr. 1, http://www.cios.org/www/ejcmain.html.
 • J.A.G.M. van Dijk, 2002, Privacynormen bij de koppeling van computerbestanden. Met Nawoord. Informatie en Informatiebeleid, Vol. 20, Nr. 6, pp. 23-31
 • Jan van Dijk (2002). Sociologia dei nuovi media. Bologna: I Molino, 319 p.
 • Harry Bouwman, Jan van Dijk, Bart van den Hooff, Lidwien van de Wijngaert (2002). ICT in Organisaties, Adoptie, Implementatie, Gebruik en Effecten. Amsterdam: Boom, 264 p.
 • Dijk, Jan A.G.M. van (2002). Netwerken, het zenuwstelsel van onze maatschappij. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, Jaargang 30, Nr. 1, 37-54.
 • Dijk, J.A.G.M. van (2001). Netwerken, het zenuwstelsel van onze maatschappij. Enschede Text of the Inaugural Lecture in Acceptating the Chair of Sociology of the Information Society at the University of Twente, November 1, 2001.: Universiteit Twente, Afdeling Communicatiewetenschap, 27 pages in Dutch
  English version: Online of a multilevel theory of the Network Society
 • Dijk, J.A.G.M. van (16-11-2001). The Ideology behind 'Closing Digital Divides': Applying Static Analysis to Dynamic Gaps. Paper presented at the University of Texas, Austin, IAMCR/ICA Symposium on the Digital Divide.
 • Dijk, J.A.G.M. van (2001). De Toegankelijkheid van ICT en de Kwaliteit van Infrastructuur en Diensten. Een bijdrage aan de beleidsagenda van V&W. In Ministerie van V&W, Dir. GT&P (Ed.), Mensen in Netwerken, een discussiebijdrage aan het 'digitale kloof debat'. pp 5- 17. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 • Dijk, J.A.G.M. van & Vos, L. de (2001). Searching for the Holy Grail, Images of interactive television. New media and society, 3(4), 443-465.
 • Dijk, J.A.G.M. van (2001). Digitale Democratie: Illusie en Realiteit. In Bouwman, H. (Ed.), Communicatie in de Informatiesamenleving. pp. 165- 190, Utrecht: Lemma.
 • Dijk, J.A.G.M. van (2001). De Netwerkmaatschappij, Sociale aspecten van nieuwe media. Communicatie Componenten. 4e herziene druk. Alphen a/d Rijn: Samsom, 310 pp.
 • Dijk, J. A. G. M. van (2000). Widening Information Gaps and Policies of Prevention. In Kenneth L. Hacker, & Jan A. G. M. van Dijk (Eds.), Digital Democracy, Issues of Theory and Practice (pp. 166-183). London, Thousand Oaks, Delhi: Sage.
 • Dijk, J. A. G. M. van (2000). Voorlichting en ICT. In B. van Gent, & J. Katus (Red.), Voorlichting in een risicovolle informatiemaatschappij (pp. 163-177). Alphen aan den Rijn: Samson.
 • Dijk, J. A. G. M. van, & Hacker, K.L. (2000). Summary. In Kenneth L. Hacker, & Jan A. G. M. van Dijk (Eds.), Digital Democracy, Issues of Theory and Practice (pp. 209-224). London, Thousand Oaks, Delhi: Sage.
 • Dijk, J. A. G. M. van (2000). Models of Democracy and Concepts of Communication. In Kenneth L. Hacker, & Jan A. G. M. van Dijk (Eds.), Digital Democracy, Issues of Theory and Practice (pp. 30-53). London, Thousand Oaks, Delhi: Sage.
 • Dijk, J. A.G. M. van (2000). Digitale tweedeling onderschat, kanttekeningen bij ‘De Digitale Leefwereld’, rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Informatie & Informatiebeleid, 18 (3), 4-6.
 • Dijk, J. A. G. M. van (2000). De Digitale Tweedeling. Een advies aan GroenLinks. De Helling, Tijdschrift Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, 13 (4), 20-23.
 • Jan A.G.M. van Dijk (1999) ‘The one-dimensional network society of Manuel Castells’, in New Media and Society, Vol 1 (1), pp. 127-138
 • C. Carelli, J. van Dijk, J. Gray, J. Majo and R. Radermacher, Towards a Global Sustainable Information Society, Report to the Information Society Forum, Brussel: Europese Commissie/ISPO, 1999, 15 p.
 • J. van Dijk, R. Pestel and R. Radermacher, A European Way into the Information Society, IPTS-Report 32, pp. 10-16, IPTS, Berlin, 1999
 • Claudio Carelli, Jan van Dijk, John Gray, Joan Majo, Robert Pestel, Franz Rademacher (1999)  ‘Auf dem Weg in eine globale nachhaltige Informationsgesellschaft – eine europäische Perspektive’, in W. Fricke (Hrsg.) Jahrbuch Arbeit und Technik 1999/2000, Was die Gesellschaft bewegt, pp. 399-412, Bonn: Dietz Verlag
 • J.A.G.M. van Dijk (1999) Elektronische discussies bij interactieve beleidsvorming. In Bestuurskunde, Jrg 8, Nr. 5, pp. 199-209
 • Dijk, J.A.G.M. van (1999) De sociale verantwoordelijkheid van de netwerk-onderneming. In Jaarboek Onderzoek Communicatiemanagement 1999, pp. 97-116. Alphen aan den Rijn: Samsom
 • Jan A.G.M. van Dijk, The Quantity and Quality of Political Participation on the Internet. Paper presented at The 49th Annual Conference of the International Communication Association, San Francisco, May 27-31, 22 p.
 • Jan van Dijk (1999) The Network Society, Social aspects of new media. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 267 p.
 • Jan van Dijk. (1998). Toenemende ongelijkheid bij het gebruik van nieuwe media? In: Frissen, V. & Te Molder, H. Van Forum tot Supermarkt?, Consumenten en burgers in de informatiesamenleving, pp. 113-128. Leuven, Amersfoort: ACCO
 • Jan A.G.M. van Dijk (1998), The European model of the Information Society, Advice to the Information Society Forum, European Commission, Brussel, Information Society Project Office, may 1998, 6 p.
 • Jan A.G.M. van Dijk, (1998) Social Aspects neglected in Green Paper on Convergence, Advice to the Information Society Forum, European Commission, Brussel, Information Society Project Office, april 1998, 7 p.
 • Jan van Dijk, (1998), Een ware schatkamer voor marketeers, Virtuele gemeenschappen vormen een nieuwe realiteit in het communicatiebeleid. In: Communicatie, Jaargang 4, nr 3, maart 1998, p. 18-19
 • Jan van Dijk, (1998), De mythen van het elektronisch debat. In: L. Hanssen, N. Jankowski en J. van Dijk (red.), Toegang tot en kwaliteit van het elektronisch debat, Verslag van een studiedag. p. 57-61, Utrecht/Nijmegen: Stichting WeTen, Instituut voor Massacommunicatie KUN en Werkgroep Massacommunicatie en PR, UU
 • Jan van Dijk, Is E-mail een Onpersoonlijk Medium? In: Berichten uit Psychopolis, Twaalfde Jaargang, Nr. 1, mei 1997, pp. 1-4.
 • Jan A.G.M. van Dijk, Widening Information Gaps and Policies of Prevention, Advice to the Information Society Forum, European Commission, Brussel, Information Society Project Office, oktober 1997, 15 p.
 • Jan A.G.M. van Dijk, Universal Service from the Perspective of Consumers and Citizens, Advice to the Information Society Forum, European Commission, Brussel, Information Society Project Office, september 1997, 9 p.
 • Jan van Dijk, Multimedia en communicatiewetenschap. Een bespreking van drie recente boeken over multimedia. Review-essay in: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, Jaargang 25, Nr. 1, 1997, pp. 50-55.
 • Jan A.G.M. van Dijk, Privacy als rechtsvrije ruimte. Review-essay in: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, Jaargang 26, 1997, Afl. 1,
 • pp. 78-82.
 • J.A.G.M. van Dijk, De Netwerkmaatschappij, sociale aspecten van nieuwe media.
 • Derde, herziene druk, Houten/Diegem, Bohn, Stafleu Van Loghum, 1997, 284 p.
 • Jan A.G.M. van Dijk, (1997), The Reality of Virtual Community. In: Trends in Communication, Vol.1, nr. 1, pp. 39-63.
 • Jan van Dijk, Netwerk Nederland, Het groeipatroon van de nieuwe media. In: J. Bardoel & J. Bierhof (red.), Media in Nederland, Feiten en structuren, Groningen: Wolters Noordhof, 1997, pp. 141-162.
 • Jan A.G.M van Dijk, Nieuwe Media en Politiek, Informatie- en communicatie-technologie voor politici, ambtenaren en burgers. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 1997, 224 p.