Publications

Publication List 2006 - 2010

2010 :


Articles in Refereed Journals


Deursen, A.J.A.M. van & Dijk, J.A.G.M. van (2010). Measuring Internet Skills. International journal of human-computer interaction, 26(10), 891-916.


Deursen, Alexander van & Dijk, Jan van (2010). Civil Servants' Internet Skills: Are They Ready for E-Government? Lecture notes in computer science, 6228, 132-143.

Hedde, Marc ter, Dijk, Jan van & Arendsen, Rex (2010). Intermediaire e-overheidsdiensten in of uitschakelen? Proces & document: vakblad voor de organisatie van de e-dienstverlening, 3 (september 2010), 43-43.

Book

Dijk, Jan van (2010). Spoleczne aspekty nowych mediów, Analiza spoléczentwa sieci (Sociale aspecten van de nieuwe media, een sociaal-wetenschappelijke analyse). Warschau, Polen: Widawnictwo PWN.

Reviews

Dijk, J.A.G.M. van (2010). Review of "Manuel Castells, Communication Power" [Bespreking van het boek Communication Power]. Commun.: European Journal of Communication.. res., 35, 485-489

Dijk, J.A.G.M. van (2010). Review of "Matthew Hindman, The myth of digital democracy" [Bespreking van het boek Digital Citizenship, the Internet, Society and Participation]. J. Am. soc. inf. sci. t echnol., March 2010, 631-633.

Research Reports

Balakirsky, P.J.R., Dijk, J.A.G.M. van, Capelleveen, E.J. van, Ebbers, W., Wijngaert, L. van de, Pieterson, W.J. & Bloksma, N. (2010). Dilemma's van de Digitale Overheid, Rapport Vernieuwing Rijksdienst. Programma overheid voor de toekomst - module ICT. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  Programma Vernieuwing Rijksdienst.

Deursen, A.J.A.M. van & Dijk, J.A.G.M. van (2010). Trendreport Computer- en Internetgebruik 2010. Een Nederlands en Europees perspectief. Enschede: Universiteit Twente.

Dijk, Jan A.G.M. van (2010). Conceptual Framework. Study on the social impact of ICT. Eindrapport (EU-SMART PROJECT: CPP N 55A - SMART N 2007/0068). Study on the Social Impact of ICT (Topic Report 3). Brussel: Europese Comminissie, DG Informatiemaatschappij en Digitale Agenda.

Dijk, Jan A.G.M. van (2010). Participation in policy-making. Study on the social impact of ICT. Eindrapport (EU-SMART PROJECT: CPP N 55A - SMART N 2007/0068). Study on the Social Impact of ICT (Topic Report 3). Brussel: Europese Commissie, DG Informatiemaatschappij en Digitale Agenda.

Hedde, Marc ter, Arendsen, Rex, Dijk, Jan van, Hermsen, Hanneke, Scholte, Peter & Jansen, Willem (2010). Moderne toezichtsarrangementen. Wat brengt de toekomst ... Vier scenario's voor de vernieuwing van het toezicht door de Belastingdienst. Enschede: Universiteit Twente.

Hedde, Marc ter, Arendsen, Rex & Dijk, Jan van (2010). Percepties van bedrijven over elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Deelrapport 1: resultaten. Enschede: UT Universiteit Twente.

Hedde, Marc ter, Arendsen, Rex & Dijk, Jan van (2010). Percepties van bedrijven over elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Deelrapport 2: bijlagen. Enschede: UT Universiteit Twente.

Hedde, Marc ter, Arendsen, Rex, Dijk, Jan van, Hermsen, Hanneke & Scholte, Peter (2010). Uitbesteden? Wat brengt de toekomst ... Vier scenario's voor intermediaire e-overheidsdiensten voor bedrijven. Enschede: Universiteit Twente.

Pieterson, Willem, Tije, Sanne ten, Jansen, Jurjen & Dijk, Jan van (2010). Benchmarking vanuit klantperspectief. Literatuurstudie en analyse bestaande benchmarks: Samenvatting. Enschede: Universiteit Twente.

Tije, Sanne ten, Pieterson, Willem, Jansen, Jurjen & Dijk, Jan van (2010). Balans in benchmarking. Enschede: Universiteit Twente.

Wijngaert, Lidwien van de, Pieterson, Willem, Jansen, Jurjen & Dijk, Jan van (2010). Kanaal- en bronkeuze van ondernemers in de publieke context en de rol van Antwoord voor bedrijven daarin. Enschede: Universiteit Twente


2009 :


Articles in Refereed Journals


Dijk, Jan A.G.M. van (in press).Review of Manual Castells Communication Power (2009) Communications, The European Journal of Communication.


Dijk, Jan A.G.M. van (in press and published online). Review of Matthew Hindman The Myth of Digital Democracy and of Karen Mossberger et al. (2008). Digital Citizenship. Journal of the American Society of Information Science and Technology 60.


Deursen, A.J.A.M. van and Dijk, J.A.G.M. van (2009). Improving digital skills for the use of online public information and services. Government Information Quarterly 26, 333-

340.


Deursen, A.J.A.M. van and Dijk, J.A.G.M. van (2009). Using the Internet: Skill Related Problems in Users' Online Behavior. Interacting with Computers 21(5-6), 393-402.


Deursen, A.J.A.M. van and Dijk, J.A.G.M. van (in press). Measuring Internet Skills. International Journal of Human Computer Interaction.


Deursen, A.J.A.M. van and Dijk, J.A.G.M. van (submitted). Internet skills and the Digital Divide. New Media and Society.Book Chapters


Van Dijk, J. and Van Deursen, A. (2009). Inequalities of Digital Skills and How to Overcome Them. In: E. Ferro, Y. K. Dwivedi, R. Gil-Garcia & M. D. Williams (eds). Handbook of Research on Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society. IGI Global: Hershey.Research Reports


Dijk, Jan. A.G.M. van (2009). Conceptual Framework. EU-SMART Social Impact of ICT. In opdracht van de Europese Commissie, Draft version. June 2009.


Dijk, Jan. A.G.M. van (2009). Domain Report of Participation in Policy Making. EU-SMART Social Impact of ICT. In opdracht van de Europese Commissie, Draft version. June 2009.


Deursen, A.J.A.M. van en Dijk, J.A.G.M. van (2009). eVaardigheden en eAwareness van Nederlandse ambtenaren. In opdracht van de Alliantie Vitaal Bestuur en ICT. Enschede: Universiteit Twente.


Deursen, A.J.A.M. van en Dijk, J.A.G.M. van (2009) Trendrapport Computers en Internet 2009, Motivatie, Toegang, Gebruik en Vaardigheden, Een Europees en Nederlands perspectief. In opdracht van Ministerie van Economische Zaken. Enschede: Universiteit Twente.2008 :


Dijk, Jan van (2008). ICT als Trendversterker, De evolutie van een technologie en haar maatschappelijke gevolgen in de afgelopen 25 jaar. In V. Frissen en J. Esmeijer (Red.), Omzien naar de Toekomst, Jaarboek ICT en Samenleving 2008/9. Gorredijk : Media Update.


Dijk, J.A.G.M. van, Peters, O. & Ebbers, W.E. (2008). Explaining the acceptance and use of government Internet services: A multivariate analysis of 2006 survey data in the Netherlands. Government Information Quarterly 25, 379-399.


Dijk, Jan van (in press) One Europe, Digitally Divided. In: A. Chadwick & Ph. Howard (Eds). Handbook of Internet Politics, London: Routledge.


Dijk, Jan A.G.M. van & Winters, Anneleen (in press). The Perspective of Network Government. In: A.Meijer et al. (Eds.) ICTs, Citizens & Governance: After the Hype!, IOS Press Series ‘Innovation and the Public Sector’.


Deursen, Alexander van & Dijk, Jan van (2008). Measuring Digital Skills. Paper presented at the 58th Annual Conference of the International Communication Association, Montreal, May 22-26.


Deursen, Alexander van & Dijk, Jan A.G.M. van (2008) Digitale vaardigheden van Nederlandse burgers, Een prestatiemeting van operationele, formele, informatie en strategische vaardigheden bij het gebruik van overheidswebsites. Enschede: Universiteit Twente.2007 :


Dijk, J.A.G.M. van, Pieterson, W., Ebbers, W. & Deursen, A. van (2007). eServices for Citizens: The Dutch Usage Case. Lecture notes in computer science, 155-166.


Pieterson, W., Ebbers, W. & Dijk, Jan van (2007). Personalization in the Public Sector. An inventory of organizational and user obstacles towards personalization of electronic services in the public sector. Government information quarterly, 148-164.


Ebbers, W.E. & Dijk, J.A.G.M. van (2007). Resistance and Support to Eectronic Government, Building a Model of Innovation. Government Information Quarterly 24 (issue 3), 554-575.


Dijk, Jan A.G.M. van (2007). De e-surfende burger: is de digitale kloof gedicht? In Jan Steyaert & Jos de Haan (Eds.), Jaarboek ICT en Samenleving 2007, Gewoon Digitaal (pp. 31-50). Amsterdam: Boom.


Deursen, A.J.A.M. van, Dijk, J.A.G.M. van & Boland, D. Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst: opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening. Enschede: Universiteit Twente.


Pieterson, W. & Dijk, J. van (2007). Channel Choice Determinants; An exploration of the factors that determine the choice of a service channel in citizen initiated contacts. In Proceeding of the DG.O 2007 Conference (pp. 148-154). Philadelphia: Digital Government Research Center.


Dijk, J.A.G.M. van (2007, september 06). Description and Explanation of Dutch Government Internet Services Use 2006. Paper presented at E-Gov. Conference DEXA 2007, Regensburg.2006 :


Dijk, Jan A.G.M. van (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34, 221-235.


Dijk, Jan van (2006). The network society - second edition. Londen: SAGE Publications Ltd. Link naar Sage site


Dijk, J.A.G.M. van, Hanenburg, M.H.N., & Pieterson, W.J. (2006). Gebruik van Nederlandse elektronische overheidsdiensten in 2006. Enschede: Universiteit Twente. Link naar: ICT en Overheidssite


Dijk, Jan A.G.M. van, & Deursen, A.J.A.M. van (2006). Van aanbod naar vraag, tijd voor een perspectiefwisseling: Verkennend onderzoek naar het gebruik van elektronische overheidsdiensten, door burgers in Nederland, 2005. Enschede: Universiteit Twente-Afdeling Communicatiewetenschap.

Link naar: ICT en Overheidssite


Deursen, Alexander van, Dijk, Jan van, & Ebbers, Wolfgang (2006). Why E-government usage lags behind: explaining the gap between potential and actual usage of electronic public services in the Netherlands. In Lecture notes in Computer Science Lecture notes in computer science (pp. 269-280). Krakow: Springer-Verlag.


Pieterson, Willem, & Dijk, Jan van (2006). Governmental service channel positioning: history and strategies for the future. In Electronic Government. Communication Proceedings of the Fifth International EGOV Conference 2006 (pp. 53-60). Linz: Johannes-Kepler-Universiteit en Trauner Druck