Interview Overheidsmanagement December 2008

Internet brengt overheid en burger niet dichter bij elkaar