Het team

Het consortium bestaat uit vier organisaties: Tactus, Trajectum, Transfore en de Universiteit Twente. Het onderzoek zal uitgevoerd worden vanuit de Universiteit Twente bij de drie zorgaanbieders: Tactus (verslavingszorg), Trajectum (zorg voor licht verstandelijke beperkingen) en Transfore (forensische zorg). Daarnaast werken we samen met CleVR, de leverancier van het VR systeem dat ingezet zal worden bij de behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en middelenverslaving.

Lees hieronder meer over elke organisatie. Tactus is een verslavingszorg instelling in Nederland. Er wordt binnen Tactus gewerkt aan het voorkomen en herstellen van verslaving. Het biedt verslavingsbehandelingen aan meer dan 4500 mensen per jaar. Onderdeel van Tactus is het Centrum Verslaving & LVB. Dit is een topGGZ afdeling waarbij gespecialiseerde behandelingen, onderzoek, interventie-ontwikkeling en kennisverzameling plaatsvindt voor mensen met een LVB en middelenverslaving.

Tactus is een eindgebruikersorganisatie binnen het project. Therapeuten, cliënten en ervaringsdeskundigen van Tactus nemen deel aan gebruikersonderzoeken, pilot studies en grootschalige evaluaties van het CGT+TECH protocol. Twee afdelingen van Tactus zullen als onderzoekslocatie fungeren: Tactus Rekken en Tactus Raiffeisenstraat 75, Enschede. De eerste locatie is Tactus Rekken, waar een TopGGZ afdeling van het Centrum Verslaving & LVB zit. De kliniek in Rekken biedt klinische opnames en herstelopnames voor maximaal 30 personen. De tweede afdeling is Tactus Enschede, Raiffeisenstraat 75. Hier wordt ambulante zorg aangeboden en bevindt zich Intact, de lotgenotengroep vanuit Tactus. De Raiffeisenstraat 75 heeft ook een topGGZ afdeling van het Centrum Verslaving & LVB.

Meer weten over Tactus en het onderzoek dat ze uitvoeren? Klik hier voor meer informatie.

Vanuit Tactus zijn de volgende mensen betrokken bij het Triggers & TECH project:

    

  • Joanneke van der Nagel - Psychiater & senior onderzoeker 
  • Elske Roeleveld - Beleidsmedewerker zorgontwikkeling & eHealth
  • Saskia van Horssen

[wordt nog aangevuld]

Transfore is een forensische psychiatrische instelling in Oost Nederland dat gemiddeld 1500 cliënten per jaar behandelt. Omdat het een forensische instelling is, ligt de focus van de behandelingen voornamelijk op het voorkomen van recidive. Verslaving komt vaak voor bij deze doelgroep en verhoogt de kans op recidive. Binnen de forensische zorg is er daarnaast een grotere groep mensen met een LVB (30%) in vergelijking met de algemene bevolking (15%). 

Transfore is een eindgebruikersorganisatie binnen het project. Therapeuten en cliënten van Transfore zullen deelnemen aan gebruikersonderzoeken, pilot studies en grootschalige evaluaties van het CGT+TECH protocol. 

Binnen de Universiteit Twente zijn twee vakgroepen betrokken bij Triggers & TECH: Human Media Interaction (HMI) en Psychologie, Gezondheid en Technologie (PGT).

De vakgroup HMI doet onderzoek naar multimodale interacties. HMI is een multidisciplinaire groep waarin computer science en social science elkaar raken. De groep doet onderzoek naar het ontwerpen en evalueren van nieuwe vormen en manieren van mens machine interacties. Voorbeelden van onderzoeksgebieden entertainment computing & body centric interaction, conversational agents, storytelling & serious games, virtual agents & virtual reality, brain-computer interaction en language & multimedia.

Meer weten over de vakgroep HMI? Lees hier meer informatie.

Vanuit HMI zijn de volgende mensen betrokken bij het Triggers & TECH project:

 

  •  Randy Klaassen
  • Joanneke van der Nagel 

De vakgroep PGT onderzoekt de psychologische aspecten bij het ontwerpen en evalueren van technische innovaties voor de gezondheidszorg en gepersonaliseerde zorg. De vakgroep bestaat uit vier 'onderzoekslabs', elk met hun eigen onderzoeksgebied. Deze labs zijn: persuasive health technology, positive psychology & technology, self-management & health assessment and storytelling. Het persuasive health technology lab is betrokken bij het Triggers & TECH project.

Meer weten over de vakgroep PGT? Lees hier meer informatie.

Vanuit PGT zijn de volgende mensen betrokken bij het Triggers & TECH project:

  •  Saskia Kelders
  • Hanneke Kip
  • Samantha Murray
  • Marijke Broekhuis

CleVR is ontstaan vanuit een onderzoekssamenwerking tussen de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van een Virtual Reality (VR) systeem dat ingezet kan worden binnen cognitieve gedragstherapie om zo behandelingen effectiever en korter te maken en mensen die de therapie ondergaan weerbaarder te maken om met hun klachten om te gaan. In samenwerking met onderzoekers van Nederlandse universiteiten, GGZ instellingen en forensische klinieken werkt CleVR aan innovatie binnen de GGZ zorg en geeft het ook trainingen aan professionals hoe VR ingezet kan worden binnen weerbaarheids-,agressie-, en psychopathologiebehandelingen.

Binnen Triggers en TECH is CleVR de technologische partner en geeft het technische ondersteuning en trainingen aan de behandelaren die binnen de studies met het CleVR systeem aan de slag zullen gaan.

Meer weten over CleVR? Bekijk dan hier hun website.

Vanuit CleVR zijn de volgende mensen betrokken bij het Triggers & TECH project:

Guntur Sandino - oprichter & eigenaar