TALENTontwikkeling

project

TALENTontwikkeling is een onderzoeksproject in samenwerking met de Radboud Docenten Academie.

Hierin worden leerlingen van basisschool Het Talent twee jaar gevolgd om hun ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden in kaart te brengen en te vergelijken met de ontwikkeling van ‘traditionele’ vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. De leerkrachten werken in dezelfde periode in professionele leergemeenschappen aan de verbetering van  eigen onderzoekscompetenties door vier keer een praktijkgericht onderzoek uit te voeren.

De leerlingenmeting zal uitwijzen in welke mate Het Talent ‘nieuwe’ en ‘traditionele’ onderwijsdoelen realiseert. Deze inzichten zijn belangrijk voor de vele basisscholen die worstelen met de vraag hoe 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum kunnen worden ingebed. Leerkrachten leren om hun eigen onderwijspraktijk te onderzoeken en kunnen de resultaten van hun onderzoek direct gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Op basis van de ervaringen wordt het 4-fase model voor praktijkgericht onderzoek uitgewerkt tot een methodiek. De methodiek is interessant voor lerarenopleidingen die (na)scholing verzorgen op het gebied van praktijkgericht onderzoek.

researchers

Ard Lazonder
Noortje Janssen
Hannie Gijlers
Amber Walraven (Radboud Docenten Academie)

Funding

NRO

Project website

Additional information about the project can be found here.