kidNET

logo kidNET

KidNET richtte zich op drie doelen:

1.Uitwerken van lessenseries over techniek en biologie voor de bovenbouw van het basis-onderwijs. De lessen zijn probleemgestuurd.

2.Integreren van ICT gebruik in de lessenseries. Concreet gaat het om e-mail en internet (w.o. een portaalsite).

3.Stimuleren van onderzoekend leren met speciale aandacht voor ondersteuning van het vraagproces van leerlingen.

Voor elke lessenserie is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar die kan worden gedownload. N.B. de portaalsite van kidNET is niet meer beschikbaar. De lessenserie kan gebruikt worden door de leerlingen via Google te laten zoeken op internet.

Lessenserie Biologie

- Samen werken (bijen en mieren), gebruik van e-mail

- Samen werken (bijen en mieren), gebruik van internet

- Samen leven (levensgemeenschap), gebruik van e-mail

Lessenseries Techniek

- Robot maken (van eenvoudig materiaal zoals hout of karton) en internet

- Schone vijver (schoonmaak gereedschap ontwerpen) en e-mail

Kernpublicaties

Contactpersoon: Hans van der Meij (H.vanderMeij@utwente.nl)

kidNET is afgerond. Het project is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van NWO.