UTFacultiesBMSDept LDTISTProjectsFinished projectsAgents in simulations (only in Dutch)

Agents in simulaties

Hans van der Meij & Jan van der Meij

Dit onderzoek richt zich op de vraag of een virtuele agent in een simulatie bijdraagt aan de motivatie en het leerresultaat. Het programma Elckerlyc wordt gebruikt om een geanimeerde virtuele agent te bouwen. De simulatie, in SimQuest, gaat over het onderwerp beweging. Eerst wordt gewerkt aan de integratie van Elckerlyc en SimQuest. Daarna wordt onderzocht of de virtuele agent een motiverende werking heeft en een positief effect heeft op de leerresultaten.