Research Group Communication Science

Research group MCO

De vakgroep onderzoekt en geeft onderwijs in het mediagebruik in een individuele organisatorische en maatschappelijke context. Het betreft oude en nieuwe media. Het accent ligt echter op de nieuwe media ofwel ICT. Op individueel niveau richt de vakgroep zich op de motieven en de psychologische en sociale effecten van mediagebruik. Het gaat vooral om het gebruik van (interactieve) televisie, internettoepassingen, mobiele communicatiemiddelen en intelligente digitale informatie en communicatiechnologie. In de organisatorische context concentreert de vakgroep zich op de implementatie, het gebruik en de effecten van ICT in organisaties, in het bijzonder overheidsorganisaties. Op maatschappelijk niveau onderzoekt de vakgroep het gebruik, de achtergronden en de effecten van ICT in de informatie- en netwerksamenleving. De vakgroep doet vooral onderzoek voor medabedrijven en overheidsorganisaties.


Research group CMC

The department’s teaching and research activities focus on three general topics:

  • Communication with users of technical products, services and systems (‘user support’)
  • The use of technical media (ICT) for communication proposes, e.g. for the communication between organisations and their public, or in health care.
  • Organisational communication, in particular the communication skills of professionals in organisations.