Procedure evaluatie docent

Werkwijze docentlid OKC voor evalueren vak

 • Kijken naar reden waarom het vak geĆ«valueerd wordt. Naar aanleiding hiervan eventueel college bijwonen.
 • Aanwezig zijn bij eerste lunch
 • Aantekeningen maken/ vragen stellen
 • Commentaar op notulen doorgeven aan studentlid
 • Aanwezig zijn bij tweede lunch
 • Zie lunch 1
 • Eindverslag (okc_eindverslag) invullen m.b.v. volgende info:
 • Cijferprofielen/tentamenenquete, etc, zie http://www.utwente.nl/el/organisatie/onderwijsorganisatie/okc/
 • Resultaten online enquete, zie http://bios222.ewi.utwente.nl/~enquete/
 • Notulen van beide lunches
 • Eindverslag doorsturen naar docent en OKC
 • Hierna stuurt de OLD een brief naar de docent met eindoordeel en adviezen. Ook wordt verslag doorgestuurd naar OLC.