Procedure evaluatie docent

Werkwijze docentlid OKC voor evalueren vak


O Kijken naar reden waarom het vak geƫvalueerd wordt. Naar aanleiding hiervan eventueel college bijwonen.

O Aanwezig zijn bij eerste lunch

O Aantekeningen maken/ vragen stellen

O Commentaar op notulen doorgeven aan studentlid

O Aanwezig zijn bij tweede lunch

O Zie lunch 1

O Eindverslag (okc_eindverslag) invullen m.b.v. volgende info:

O Cijferprofielen/tentamenenquete, etc, zie http://www.utwente.nl/el/organisatie/onderwijsorganisatie/okc/

O Resultaten online enquete, zie http://bios222.ewi.utwente.nl/~enquete/

O Notulen van beide lunches

O Eindverslag doorsturen naar docent en OKC

O Hierna stuurt de OLD een brief naar de docent met eindoordeel en adviezen. Ook wordt verslag doorgestuurd naar OLC.