Vragenlijst

EL Computersystemen (192110542) – april 2011

Aantal EC: 5
Aantal

1.Hoeveel tijd heb je in totaal aan dit vak besteed?

< 95 uren

11

95-125 uren

13

125-155 uren

5

155-185 uren

3

> 185 uren


Totaal


32
aantallen


Totaal

2.Was het duidelijk wat je moest leren bij dit vak?

Zeer onduidelijk

1

9

7

14

2

Zeer duidelijk

33

3.Sloot dit vak goed aan bij je voorkennis?

Zeer slecht

0

0

9

19

5

Zeer goed

33

4.Vond je het studiemateriaal goed?

Zeer slecht

3

7

10

12

0

Zeer goed

32


5.1. Hoeveel procent van de hoorcolleges heb je bijgewoond?

0 -20%

1

21-40%

2

41-60%

4

61-80%

5

81-100%

19

Totaal


31
aantallen


Totaal

5.2. Vond je het hoorcollege nuttig?

Nutteloos

1

4

6

15

4

Nuttig

30

3. Vond je het hoorcollege leuk?

Helemaal niet leuk

2

6

13

9

0

Heel leuk

306.1. Aan hoeveel procent van de werkcolleges heb je deelgenomen?

0 -20%

4

21-40%

1

41-60%

1

61-80%

2

81-100%

8

Totaal


4
aantallen


Totaal

6.2. Vond je het werkcollege nuttig?

Nutteloos

2

0

2

1

2

Nuttig

7

3. Vond je het werkcollege leuk?

Helemaal niet leuk

2

0

1

4

0

Heel leuk

7

4. Vond je de begeleiding tijdens

het werkcollege goed?

Zeer slecht

2

1

3

0

0

Zeer goed

6

aantallen


Totaal

7. Had je voldoende tijd om het

tentamen te maken?

Veel te weinig

0

0

1

8

16

Ruim voldoende

25

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je

het tentamen?

Heel moeilijk

2

4

12

6

0

Heel gemakkelijk

24


Aantal

9.Was dit de eerste keer dat je aan het tentamen hebt deelgenomen?

Ja

23

Nee

4

Totaal


27

= Mediaan
11. Wat vond je goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-Voorbeelden met bestaande hardware (x86) i.p.v. fictieve hardware.

-Leuk practicum.

-HC’s.

Wat betreft studiemateriaal:

-

Wat betreft inhoud:

-Leuke redelijk moderne kennis.

-Zeer veel nieuwe kennis.

-Interessante inhoud.

Wat betreft tentamen:

-


12. Wat vond je niet goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-Ik vond het een beetje lastig leren. Sommige dingen uit het boek, andere weer uit een reader en weer andere uit powerpoints.

-Het vak is veel te uitgespreidt. Na 2 weken herinner je nog weinig van het college daarvoor maar daar wordt wel op doorgegaan zonder herhaling.

-Practica outdated.

-Colleges te ver uit elkaar.

-Veel tijd tussen colleges.

-Raar practicum.

-Het practicum sloot compleet niet aan bij de rest van de stof.

-Engels/Nederlands door elkaar.

-Practicum.

-Practicum sloot niet echt aan bij stof.

-Het practicum erg onduidelijk en veel te complex gezien de programmeerkennis.

Wat betreft studiemateriaal:

-Antwoorden/uitwerkingen van opgaven in de slides vaak fout of niet volledig.

-Sommige uitwerkingen op de sheets kloppen niet helemaal. Sommige zijn verbeterd, maar er zitten er nog steeds een paar in.

-Niet voldoende oefenmateriaal, sheets slecht naleesbaar, sluit niet heel goed aan bij het boek.

-Gefragmenteerd studiemateriaal.

-Geen oefenopgaven, weinig oefententamens. Veel info uit hoorcollege gezegd, maar niet in geschreven materiaal te vinden toch op tentamen gevraagd.

-Studiemateriaal en wat je moet leren.

-Er waren veel te weinig oefententamens.

-Studiemateriaal.

-Het lesmateriaal is afschuwelijk, uit het boek her en der eens een paragraaf ‘aangevuld met sheets’. Sheets half Engels met veel fouten en wanhopig georganiseerd. Onduidelijke structuur. Geen goed oefenmateriaal/opdrachten. Oefentoets & uitwerking onvolledig en vol fouten en onduidelijk. Kortom: één ongeorganiseerde puinhoop met veel slordig- en onduidelijkheid.

Wat betreft inhoud:

-Wellicht iets te uitgebreid, een oplossing zou bvb zijn om een openboek tentamen te geven of in elk geval meer uitgewerkte voorbeeldopgaven te leveren.

Wat betreft tentamen:

-


Andere opmerkingen over dit vak:

-In hokjes op het tentamen moeten schrijven is vervelend. Blaadjes werkt makkelijker.

-De hokjes op het tentamen mogen iets groter. Kunnen oude tentamens naar Scintilla worden doorgestuurd dan is er in het vervolg meer oefenmateriaal.


= Mediaan