Vragenlijst

EL Inleiding object-georienteerd programmeren (1912110174) – november 2011

Aantal EC: 3
Aantal

1.Hoeveel tijd heb je in totaal aan dit vak besteed?

< 70 uren

18

70-90 uren

11

90-110 uren

11

110-130 uren

2

>= 130 uren


Totaal


42
aantallen


Totaal

2.Was het duidelijk wat je moest leren bij dit vak?

Zeer onduidelijk

1

2

12

27

3

Zeer duidelijk

45

3.Sloot dit vak goed aan bij je voorkennis?

Zeer slecht

4

15

11

9

6

Zeer goed

45

4.Vond je het studiemateriaal goed?

Zeer slecht

5

8

16

15

1

Zeer goed

45


5.1. Hoeveel procent van de hoorcolleges heb je bijgewoond?

0 -20%

7

21-40%

2

41-60%

4

61-80%

6

81-100%

21

Totaal


40
aantallen


Totaal

5.2. Vond je het hoorcollege nuttig?

Nutteloos

3

8

16

7

4

Nuttig

38

3. Vond je het hoorcollege leuk?

Helemaal niet leuk

4

10

16

8

0

Heel leuk

38


6.1. Aan hoeveel procent van de practica heb je deelgenomen?

0 -20%


21-40%


41-60%

1

61-80%

3

81-100%

41

Totaal


45
aantallen


Totaal

6.2. Vond je het practicum nuttig?

Nutteloos

0

1

1

13

30

Nuttig

45

3. Vond je het practicum leuk?

Helemaal niet leuk

0

1

12

28

4

Heel leuk

45

4. Vond je de begeleiding tijdens

het practicum goed?

Zeer slecht

2

10

27

4

2

Zeer goed

45
aantallen


Totaal

7. Had je voldoende tijd om het

tentamen te maken?

Veel te weinig

0

0

6

14

22

Ruim voldoende

42

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je

het tentamen?

Heel moeilijk

1

7

19

14

1

Heel gemakkelijk

42
Aantal

9.Was dit de eerste keer dat je aan het tentamen hebt deelgenomen?

Ja

43

Nee

2

Totaal


45

= Mediaan

11. Wat vond je goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-De vele practica opdrachten (ervaring werkt het best)

-Practica bereiden goed voor op tentamen

-Practica waren leuk en leerzaam

-Practicum, gelijk in de praktijk brengen, vastlopen -> hoorcollege -> practicum

-Uitleg indien nodig bij practicum

-Practicum hielp goed bij het begrijpen van de stof

-Veel oefening door de practica waarin alle stof wel voorkwam

-Eerste werkcollege op niveau ingedeeld

-Duidelijke beantwoording vragen tijdens hoorcolleges

-Veel oefenen in de praktijk

-Practicum. Praktijk leer je meer van

-Goede begeleiding bij de practica

-Duidelijk en goed practicum. Goede uitleg, veel kennis opgedaan

-Het practicum was leuk

-Het practicum is goed om van te leren, het zorgt ervoor dat de kennis beter opgenomen wordt

-Van de practica leerde je veel

-De docenten en de hoorcolleges waren erg goed

-Goede practica om mee te oefenen

-‘Gevorderden’ groep tijdens werkcollege

-Alles behalve practica begeleiding

Wat betreft studiemateriaal:

-Het boek was duidelijk!

-Sheets hoorcolleges

Wat betreft inhoud:

-Dat je ook leert programmeren

-Interessant, en toch wel handig voor later

-Je leert veel in een korte tijd

-Het eindresultaat, ik had zelf geen voorkennis, maar wat je uiteindelijk bereikt is positief te noemen

-De opbouw van de theorie

-Erg leuk om te doen

-Was goed te doen en ook wel leuk

-Het is nuttig en leuk om Java te kunnen

-Programmeerervaring opdoen

-Komt handig bij heel veel vakken

-Gerichte leerstof

-Gewoon de afwisseling en het was nieuw voor mij dus ik heb veel geleerd

-Het is uiteindelijk toch gelukt goed Java te leren met weinig voorkennis

Wat betreft tentamen:

-


12. Wat vond je niet goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-Hoorcolleges zijn ofwel te moeilijk voor beginners, ofwel saai voor mensen die al eens geprogrammeerd hebben

-De hoorcolleges waren saai

-Te weinig practicum begeleiders

-Weinig begeleiding bij de practica

-Te weinig begeleiders tijdens practica

-Lang wachten op hulp bij practicum. Begeleiders vaak weg

-Te weinig begeleiders bij het practicum waardoor je lang moet wachten

-Begeleiding tijdens practica kon sneller misschien, alleen is dit waarschijnlijk niet realiseerbaar

-Voor mensen zonder ervaring is het lastig om het bij te houden bij de colleges en de practica, het was teveel in een keer

-Practicumbegeleiders zijn vaak druk of tegelijk met pauze waardoor wij het aftekenen soms een week later moesten doen (begeleiders constant bezet)

-Ondanks het grote aantal begeleiders toch lang wachten op antwoord

-Begeleiding tijdens practica was niet voldoende/op de hoogte van de stof

-Te weinig surveillanten voor teveel vragen

-Meer begeleiders tijdens de practica zou veel tijd schelen, omdat er veel tijd verloren gaat tijdens het wachten op een begeleider die bezig is

-Dat de docenten dachten dat wij al alles kunnen programmeren

-Begeleiding was soms wat minder

-De hoorcolleges waren verschrikkelijk

-Te lang wachten tijdens practicum

-Dat er rekening gehouden werd met de voorkennis van de student bij het maken van de practicum groepen

-Veel te weinig begeleiding bij het practicum

-Computers opstarten duurt 20 minuten

-Hoorcolleges soms wat vaag, begeleiding practica kon beter

-Te weinig begeleiders aanwezig tijdens het practicum (begeleiding zelf was goed tijdens practicum)

-Begeleiding soms uur wachten met vraag

Wat betreft studiemateriaal:

-Hoorcollegesheets stonden vaak heel laat op internet

-Dat we een boek gekocht hebben maar bijna niet gebruikt hebben

-Het boek is onduidelijk ingedeeld en lastig om specifieke informatie te vinden

-Het boek is niet geschikt als naslagwerk, maar wordt wel zo gebruikt

-Het boek was niet duidelijk en overzichtelijk genoeg. Te veel verhaal te weinig structuur

-Geen stapsgewijs oefenmateriaal

-Het boek is onduidelijk, onoverzichtelijk, te lang voor de inhoud en sluit niet aan bij de lessen

-Het gekochte boek is nooit gebruikt

Wat betreft inhoud:

-Voor leken ging het wel heel erg snel

-Slechte aansluiting bij voorkennis

-Geen goed aansluiting voor diegenen die totaal geen ervaring hebben

-Differentiatie in niveau niet goed genoeg opgelost

-Helft hoorcollege was niet nuttig (elke week)

-Lastig als je nog nooit hebt geprogrammeerd

-De stof uitgelegd in het hoorcollege sluit niet altijd even goed aan op de practica: in het eerste practicum hadden we geen idee hoe te beginnen

-De vraagstelling van de practicumopdrachten

-Zeker eerste practicum sloot niet goed aan op hoorcollege. Helft wist niet wat een classe was

-Stof is er moeilijk zonder voorkennis

-Uitleg kan soms beter, bijv. aansluiting eerste colleges bij practicum

-De aansluiting van de HC op de basiskennis was in het begin van het vak voor mij niet goed. Hierdoor begreep ik de eerste colleges niet

-Weinig/geen verwijzingen naar het bijbehorende boek

-Er wordt teveel voorkennis verwacht

Wat betreft tentamen:

-De oefententamens waren anders dan het gemaakte tentamen


Andere opmerkingen over dit vak:

-2 hoorcollegegroepen maken met verschilllende niveau’s

-De ene begeleider weet veel meer dan andere. Dat is verwarrend en ook storend. Ga er vanuit dat over de te behandelen stof de begeleider wel op de hoogte is.

-Niet slecht J

-Omdat ik niet kan programmeren is dit vak niet leuk

-Begeleiding voor mensen die geen programmeerervaring hebben moet beter. Had er zelf behoorlijk moeite mee

-De rode draad door het vak mist. Breng (meer) structuur aan in het lesmateriaal