Vragenlijst

Lineaire differentie- en differentiaalvergelijkingen (191510220) – november 2011

Aantal ECTS: 5
Aantal

1.Hoeveel tijd heb je in totaal aan dit vak besteed?

< 95 uren

5

95-125 uren

11

125-155 uren

12

155-185 uren

6

> 185 uren

2

Totaal


36
aantallen


Totaal

2.Was het duidelijk wat je moest leren bij dit vak?

Zeer onduidelijk

1

6

10

17

3

Zeer duidelijk

37

3.Sloot dit vak goed aan bij je voorkennis?

Zeer slecht

1

1

11

19

5

Zeer goed

37

4.Vond je het studiemateriaal goed?

Zeer slecht

2

5

19

11

0

Zeer goed

37


5.1. Hoeveel procent van de hoorcolleges heb je bijgewoond?

0 -20%

4

21-40%

3

41-60%

2

61-80%

8

81-100%

19

Totaal


36
aantallen


Totaal

5.2. Vond je het hoorcollege nuttig?

Nutteloos

2

4

9

15

5

Nuttig

35

3. Vond je het hoorcollege leuk?

Helemaal niet leuk

6

3

16

10

0

Heel leuk

35


6.1. Aan hoeveel procent van de werkcolleges heb je deelgenomen?

0 -20%

4

21-40%


41-60%

6

61-80%

7

81-100%

13

Totaal


30
aantallen


Totaal

6.2. Vond je het werkcollege nuttig?

Nutteloos

2

2

11

8

7

Nuttig

30

3. Vond je het werkcollege leuk?

Helemaal niet leuk

4

4

14

7

1

Heel leuk

30

4. Vond je de begeleiding tijdens

het werkcollege goed?

Zeer slecht

0

4

9

15

1

Zeer goed

29
aantallen


Totaal

7. Had je voldoende tijd om het

tentamen te maken?

Veel te weinig

0

0

4

13

19

Ruim voldoende

36

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je

het tentamen?

Heel moeilijk

5

13

13

5

0

Heel gemakkelijk

36
Aantal

9.Was dit de eerste keer dat je aan het tentamen hebt deelgenomen?

Ja

31

Nee

6

Totaal


37


= Mediaan

10. Wat vond je goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-Werkcolleges

-De werkcolleges waren erg nuttig en moeten zeker blijven!

-De docent

-De duidelijkheid van wat te leren

-Werkcolleges

-De werkcolleges waren fijn

Wat betreft studiemateriaal:

-Studiemateriaal

-Het diktaat

-Het studiemateriaal is overzichtelijk

Wat betreft inhoud:

-Leuke stof voor een keertje

-Bouwt goed voort op calc I en lin. struc.

-Sluit goed aan bij voorgaande vakken

-Goede aansluiting op calculus en linstruc

-Laplace!

-Aansluiting op calc II en lin struc

-‘t Was redelijk te volgen

-Opbouw per onderwerp

Wat betreft tentamen:

-


11. Wat vond je niet goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-De colleges, deze zijn echt slecht

-Tempo hoorcolleges soms te hoog

-Te weinig uitleg Laplace

-Hoorcolleges niet volledig benut -> er had meer uitgelegd kunnen worden in de hoorcolleges

-Een paar van de hoorcolleges. Een aantal keer mochten we eerder weg en een aantal keer zat het overvol. Het zou fijner zijn als we elke keer een normale hoeveelheid stof zouden krijgen.

-HC

-De hoorcolleges hadden voor mij niet veel nut. Ik doe thuis meer en leer meer in 2 uren dan tijdens college.

-Het soms wat snel door de sheets heen gaan.

-Spreiding van de stof over de colleges. Teveel tijd voor eerste helft, te weinig tijd voor de 2e helft, terwijl hier juist extra aandacht wenselijk is.

Wat betreft studiemateriaal:

-In het diktaat staat het soms te beknopt uitgelegd!

-Gebrek aan sheets om terug te kijken

-Te weinig uitwerkingen bij (oefen)opgaven

-Voorbeelden in diktaat mbt Laplace. Weinig en zeer kort.

-HC zonder sheets, gebrekkig materiaal op BB

Wat betreft inhoud:

-Te weinig samenhang

-De zeer uiteenlopendheid van de stof: wat in het begin gegeven had weinig aansluiting met het einde

-Af en toe zouden praktijkvoorbeelden wel leuk zijn

-Een paar onsamenhangende onderwerpen, reeksen vs. Laplace vs.lineaire algebra

-Er worden veel verschillende onderwerpen belicht die niet met elkaar samenhangen.

-Veel losse delen, niet duidelijk wat je er in de vervolgvakken mee gaat doen.

Wat betreft tentamen:

-


Andere opmerkingen over dit vak:

-