Vragenlijst

EL Elektrodynamica (191210410) – november 2011

Aantal ECTS: 4
Aantal

1.Hoeveel tijd heb je in totaal aan dit vak besteed?

< 75 uren

2

75-100 uren

5

100-120 uren

13

120-145 uren

1

> 145 uren

1

Totaal


22
aantallen


Totaal

2.Was het duidelijk wat je moest leren bij dit vak?

Zeer onduidelijk

1

11

3

5

2

Zeer duidelijk

22

3.Sloot dit vak goed aan bij je voorkennis?

Zeer slecht

1

4

5

11

1

Zeer goed

22

4.Vond je het studiemateriaal goed?

Zeer slecht

2

6

9

3

1

Zeer goed

21


5.1. Hoeveel procent van de hoorcolleges heb je bijgewoond?

0 -20%


21-40%

2

41-60%

2

61-80%

3

81-100%

14

Totaal


21
aantallen


Totaal

5.2. Vond je het hoorcollege nuttig?

Nutteloos

2

6

7

4

2

Nuttig

21

3. Vond je het hoorcollege leuk?

Helemaal niet leuk

4

4

10

2

1

Heel leuk

21


6.1. Aan hoeveel procent van de werkcolleges heb je deelgenomen?

0 -20%

1

21-40%

1

41-60%

2

61-80%

7

81-100%

7

Totaal


18
aantallen


Totaal

6.2. Vond je het werkcollege nuttig?

Nutteloos

0

2

1

13

2

Nuttig

18

3. Vond je het werkcollege leuk?

Helemaal niet leuk

1

5

7

3

2

Heel leuk

18

4. Vond je de begeleiding tijdens

het werkcollege goed?

Zeer slecht

0

2

11

5

0

Zeer goed

18
aantallen


Totaal

7. Had je voldoende tijd om het

tentamen te maken?

Veel te weinig

0

5

4

4

2

Ruim voldoende

15

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je

het tentamen?

Heel moeilijk

4

8

3

1

0

Heel gemakkelijk

16
Aantal

9.Was dit de eerste keer dat je aan het tentamen hebt deelgenomen?

Ja

16

Nee

5

Totaal


21


= Mediaan

10. Wat vond je goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-Dat er tussentijdse toetsen waren zodat je je beter kan voorbereiden en je weet dan wat van je verwacht wordt

Wat betreft studiemateriaal:

-De opgaven waren goed en verschaffen inzicht

-Uitleg in het boek

-Uitwerkingen WC online

-Opzet is beter dan voorgaande jaren, beter oefenmateriaal

Wat betreft inhoud:

-Gaat diep in op de stof

-Het wordt goed gegeven en het vergt analytisch denken en inzicht

Wat betreft tentamen:

-


11. Wat vond je niet goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-Waardeloze onnavolgbare colleges

-Docent luisterde soms niet goed naar signalen uit de zaal

-Hoorcolleges waren in eerste instantie heel onduidelijk/vaag

-Moeilijk te volgen hoorcolleges (o.a. door overmaat aan formules)

-Onduidelijk, meer in praktijk, waarvoor nodig

-De hoorcolleges waren vaak onduidelijk en niet te volgen en te veel sheets met formules waardoor je snel de weg kwijtraakte

Wat betreft studiemateriaal:

-Alleen nauwelijks leesbare cryptische uitwerkingen van werkcollegeopdrachten. Docent doet niets met feedback

-Geen goede zelfstudieplanning beschikbaar voor boek

-Geen uitwerkingen deeltoets, docent te lui om meer toetsen te maken

-College in Engels helpt niet bij dit vak, sheets zijn rommelig en voldoen niet op zichzelf als studiemateriaal

-Geen oefententamens ‘nieuwe stijl’

-Boek komt totaal niet overeen met de inhoud van het vak

-Uitwerkingen mogen volgende keer digitaal, niet ingescand, want nu was het onleesbaar

-Vakinhoud komt niet goed overeen met boek

-Als je uitwerkingen geeft voor WC’s digitaliseer ze dan zodat ze duidelijker zijn en je snapt wat er op staat. Nu moet je ze nog proberen te ‘ontcijferen’

-Boek sluit niet aan bij de stof

-Uitwerkingen opgaven zeer marginaal

-Slechte aansluiting tussen hoorcolleges en het boek

-Door verandering in de structuur zijn oefententamens niet meer representatief voor het werkelijke tentamen

Wat betreft inhoud:

-Onduidelijke leerdoelen

-Geen link tussen het boek en de tentamenstof

-Colleges sluiten niet aan op het boek

-Veel voorkennis verwacht, weinig ruimte voor ophalen kennis

-Werkcollegeopgaven vaak niet zonder sheets bij de hand te maken

-In het begin weinig voorbeelden, heel abstract

-Het is wel heel breed EN diep. Het is lastig om alles goed te oefenen

-Je moet veel onthouden en het is moeilijk

-Het onderdeel relativiteit lijkt er een beetje tussengewroet en gaat cq. Naar mijn gevoel te snel

Wat betreft tentamen:

-Vragen tijdens tentamen zijn soms lastiger dan oefenopgaven

-Naar tentamen: onduidelijk wat je wel en niet moest weten


Andere opmerkingen over dit vak:

-Oefententamens zouden het leren een stuk prettiger maken

-College donderdag tegelijk met minorvak!

-Ik had geen mogelijkheid om de werkcolleges te volgen en zelfstandig aan de opdrachten werken is erg tijdrovend omdat een kleine hint vaak voldoende is om je op weg te helpen dus werkcolleges zijn erg nuttig voor dit vak maar hoorcolleges waren van slechte kwaliteit