Vragenlijst algemeen

Observatielijst 1


1.1 Doelstellingen van het vak


1.1.1Wat is volgens jou in het kort de doelstelling van het vak?

1.1.2Wat moet je volgens jou vooral kunnen na afloop van dit vak?
O je moet dingen weten
O je moet inzicht kunnen tonen
O je moet de leerstof kunnen toepassen in standaardsituaties
O je moet de leerstof kunnen toepassen in nieuwe situaties

1.1.3Sluit de opzet van het vak goed aan bij de doelstelling? ja O O O O O nee


1.1.4Heb je een duidelijk beeld van wat je moet leren in dit vak? ja O O O O O nee


1.1.5Is voor jou duidelijk wat hoofd- en bijzaken zijn bij dit vak? ja O O O O O nee


1.1.6Denk je dat dit vak nuttig is voor de latere beroepspraktijk? ja O O O O O nee


1.1.7 Als je bij één van bovenstaande vragen ‘nee’ hebt geantwoord, zou je dat hier kunnen toelichten?


1.2 Organisatie van het vak


1.2.1 Is de organisatiestructuur van het vak duidelijk? ja O O O O O nee


1.2.2 Is het werk wat je voor dit vak moet doen, evenwichtig over de ja O O O O O nee

periode verdeeld?


1.2.4 Zijn door dit vak andere vakken in het gedrang gekomen? ja O O O O O nee

Zo ja, welke vakken zijn dit? Op welke manier?

1.2.5 Is het duidelijk hoe er getentamineerd wordt? ja O O O O O nee


1.2.6 Is het duidelijk over welke stof het tentamen zal gaan? ja O O O O O nee1.3 Kennis van / aansluiting op vwo of voorafgaande UT- vakken


1.3.1 Ben je gehinderd door het ontbreken van de nodige voorkennis? ja O O O O O nee

Zo ja, om welke voorkennis gaat het?

1.3.2 Met welke andere vakken die je al gevolgd hebt zie je duidelijk overlappingen?

Als er overlap is, vind je deze storend?

1.3.3 Is er in het vak voldoende gelegenheid om weggezonken voorkennis ja O O O O O nee

op te halen, als dat nodig mocht zijn?
1.4 Leerstof en studiemateriaal


1.4.1 Is de kwaliteit van het schriftelijke materiaal goed? ja O O O O O nee


1.4.2 Zijn er voldoende oefenopdrachten? ja O O O O O nee


1.4.3 Welke gedeelten in het vak ervaar je als lastig?

1.4.4 Welke gedeelten van het vak ervaar je als overbodig?

1.4.5 Is de leerstof te makkelijk, te moeilijk of is het goed? te makkelijk O O O O O te moeilijk


1.4.6 Wat zou er verbeterd kunnen worden aan het studiemateriaal?


1.5 Werkvormen (hoorcollege, werkcollege, zelfstudie, practicum)


1.5.1 Vormen de verschillende onderdelen van het vak één geheel en sluiten ze goed op elkaar aan?

ja O O O O O nee


1.5.2 Zit er voldoende afwisseling in de activiteiten die je voor ja O O O O O nee

dit vak moet doen?


1.5.3 Als je het hoorcollege volgt: ben je tevreden over de kwaliteit daarvan? ja O O O O O nee

Kan je dat toelichten?

1.5.4 Wat vind je van het tempo van de hoorcolleges? te laag O O O O O te hoog


1.5.5 Maakt de docent goed gebruik van visuele hulpmiddelen? ja O O O O O nee


1.5.6 Als er een werkcollege is en je volgt het: ben je tevreden over de kwaliteit daarvan? ja O O O O O nee

Kan je dat toelichten?

1.5.7 Als er een werkcollege is en je volgt het: hoe worden de werkcolleges gebruikt?

* Worden onderdelen van de leerstof aan de orde gesteld? ja O O O O O nee

* Wordt er gelegenheid gegeven vragen te stellen? ja O O O O O nee

* Worden er oplossingen van vraagstukken gedemonstreerd? ja O O O O O nee

* Moet je zelf vraagstukken maken, waarbij de docent ja O O O O O nee

aanwijzingen geeft?


1.5.8 Als er een practicum is en je volgt het: ben je tevreden over de kwaliteit daarvan? ja O O O O O nee

Kan je dat toelichten?

1.5.9 Als er een practicum is en je volgt het: levert het practicum meer inzicht in de theorie op? ja O O O O O nee


1.5.10 Als er een practicum is en je volgt het: is er voldoende tijd voor de verslaglegging? ja O O O O O nee


1.6Elektronische ondersteuning

1.6.1Wordt er bij dit vak gebruikgemaakt van een TeleTOP-site, een andere website of geen enkele website?

O TeleTOP-site

O andere website
O geen enkele website

1.6.2Als er gebruikgemaakt wordt van een (TeleTOP of andere) website:
Vind je dat deze site een nuttige bijdrage levert aan het vak?
heel nuttig O O O O O nutteloos

Wat vind je goed aan de site van dit vak?Heb je suggesties ter verbetering van de site van dit vak?


1.7 Studiegedrag, studieplezier


1.7.1Vind je het een plezierig vak? ja O O O O O nee


1.7.2Ben je voortdurend bij? ja O O O O O nee


1.7.3Ben je in het algemeen tevreden? ja O O O O O nee

1.7.4Als je niet (zo erg) tevreden bent, wat zie je dan als voornaamste oorzaak daarvan (docenten, studiemateriaal, rooster, eigen studiegedrag)?

1.7.5Wat zijn voor jou de sterkste punten van dit vak?

1.7.6Wat zijn voor jou de zwakste punten van dit vak?

1.7.7 Zijn er nog andere zaken over dit vak die je graag wilt vermelden?