Notulen 1e evaluatielunch: ‘Vaknaam’, Vakcodedatum

Studenten:

Aanwezige studenten

OKC:

Docentlid (docentobservator)

Studentlid (studentobservator)

Docenten

Aanwezige studenten

Doelstellingen

-Doelstellingen van het vak

-Bekendheid leermethodes

-Het nut van het vak binnen de EE-bachelor

-Plaatsing in de EE-bachelor

-Indeling van het vak

-Drukverdeling

-Werkdruk vs EC’s

-Voorkennis en overlap

Studiemateriaal

-Boeken, sheets, handleidingen, etc.

-Blackboard

Werkvormen

Deeltoetsen

Afsluitend


Studentlid, datum, 1e versie