Mail studenten

Aan alle studenten die het vak %vaknaam% volgen,


Het vak %vaknaam% is onlangs van start gegaan. De Onderwijs Kwaliteit Commissie (OKC) van Elektrotechniek heeft besloten het vak te evalueren. De OKC probeert regelmatig vakken te evalueren zodat de faculteit de kwaliteit van het onderwijs naar de studenten kan blijven garanderen.


Als student kan je op twee manieren meewerken aan deze evaluatie:

-Invullen online enquête (duur +/- 5 minuten)

-Aanwezig zijn bij de evaluatielunch (duur +/- twee lunchpauzes)


# Invullen online enquête

Deze –anonieme- enquête is bedoeld om een overzicht van de mening van studenten over dit vak te verkrijgen. Ga voor deze enquête naar http://www.ce.utwente.nl/okc, kies de vaknaam, deel 1 en vul de enquête in. Bedankt voor je medewerking!


# Aanwezig zijn bij de evaluatielunch

Naast de bovenstaande enquête worden er ook twee evaluatielunches georganiseerd - met ongeveer acht studenten en de vakdocent(en) - om over het vak te praten, één tijdens en één na het vak. De eerste bijeenkomst is gepland op (de locatie volgt nog): %datum% om 12.35 uur (in de lunchpauze dus).


Tijdens de bijeenkomsten zal het onder andere gaan over:

- de organisatie en de manier waarop het vak gegeven en getentamineerd wordt

- de studielast en de verdeling ervan

- de doelstellingen van het vak

- hoor- en evt. werkcolleges

- alle andere dingen (positief/negatief) die jullie of de docent naar voren brengen


Wat krijg je terug voor je mening:

- een volledig verzorgde lekkere lunch

- beter onderwijs voor jou en de generaties na jou


Heb je zin om hier aan mee te werken, stuur dan even een e-mail terug met

je naam en je e-mail adres. Uiteraard ben je ook welkom met vragen.


Met vriendelijke groeten,

%naam%

Studentobservator OKC