Mail docent

Geachte %docentnaam%,


Het vak %vaknaam%, waaraan u als docent verbonden bent, is vorige week van start gegaan. De Onderwijs Kwaliteit Commissie van Elektrotechniek (OKC) zal het vak evalueren.


Als onderdeel van de evaluatie zullen er twee evaluatielunches worden gehouden (één tijdens het vak en één na afloop van het vak). Bij deze lunches zijn de docenten, de observatoren van de OKC en zo'n 6 á 8 studenten betrokken. Ik zal hierbij als studentobservator aanwezig zijn.


Graag nodig ik u uit om bij deze lunches aanwezig te zijn.


De eerste bijeenkomst wil ik in een lunchpauze in week %weeknummer% houden (maandag %datum% tot en met vrijdag %datum%). Kunt u mij vertellen wanneer u in deze periode _niet_ aanwezig kan zijn? De tweede bijeenkomst zal ter

zijner tijd na het tentamen gepland worden.


Tijdens de bijeenkomsten zal het onder andere gaan over:

- de organisatie en de manier waarop het vak gegeven en getentamineerd wordt

- de studielast en de verdeling ervan

- de doelstellingen van het vak

- hoor- en evt. werkcolleges

- alle andere dingen (positief/negatief) die u of de studenten naar voren brengen


Ik zou u willen verzoeken om op http://www.ce.utwente.nl/okc/ onder de

vaknaam de docent-enquete in te vullen.


Tenslotte is de OKC ook geïnteresseerd in het gebruikte studiemateriaal.

Het zou fijn zijn als een exemplaar van het gebruikte boek/dictaat bij de

eerste evaluatielunch wordt meegenomen, zodat de docentobservator deze in

kan zien. Het materiaal krijgt u op een later tijdstip weer terug.


Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Met vriendelijke groeten,

%naam%

Studentobservator OKC