Procedure

Checklist voor de evaluatie :

Docent(en) :

OKC-Observator :

Student-Observator :

Eerste College :

Tentamen :O Aanmaken online studenten- en docentenenquêtes op www.ce.utwente.nl/okc

•Login:

•Password:

O Docenten informeren over evaluatie (zie mail1.doc)

O Studenten werven voor de evaluatielunches (zie mail2.doc)

O Werven tijdens hoor-/ werkcolleges

O E-mail sturen naar alle ingeschrevenen op TeleTOP

O Plannen eerste bijeenkomst (in het midden van het vak)

O Vaststellen datum

O Zaal reserveren, bijv: B1220 (via servicedesk.hogekamp@fb.utwente.nl)

O Datum & zaal doorgeven aan studenten, docenten en OKC-observator

O Lunches reserveren kantine (langsgaan of kantine.hogekamp@fb.utwente.nl), op naam van OKC OFI ……, doe dit uiterlijk twee dagen voor de evaluatiebijeenkomst. Lunch bestaat uit:

•Melk en/of karnemelk

•Soep

•Kroket met snee brood

•Luxe broodje

•Stuk fruit

O Eerste evaluatie

O Zorg dat je de checklist voor lunch 1 bij je hebt! (zie okc-f5av30.doc)

O Datum 2e sessie afspreken

O Notulen verzorgen (zie notulen1.doc)

O Notulen toesturen aan en vragen om te controleren op feitelijke onjuistheden

O Docent

O OKC-observator

O Bij de evaluatie bijeenkomst aanwezige studenten

O Plannen tweede bijeenkomst (vlak na het tentamen)

O Zaaltje reserveren (zie 1e lunch)

O Lunch reserveren (zie 1e lunch)

O Zaal doorgeven aan studenten, docenten en OKC-observator

O Tweede evaluatie

O Zorg dat je de checklist voor lunch 2 bij je hebt! (zie okc-f5bv30.doc)

O Notulen verzorgen (zie notulen2.doc)

O Notulen toesturen aan en vragen om te controleren op feitelijke onjuistheden

O Docent

O OKC-observator

O Bij de evaluatie bijeenkomst aanwezige studenten

O Kopie van het tentamen opvragen bij de docent

O Tentamen doorsturen naar OKC-observator