Form 5b

Checklist voor student-observatoren

B. Tweede evaluatiebijeenkomst met studenten en docent(en)

- Tijdens de evaluatie dien je notulen te maken.


Bij de evaluatiebijeenkomst kun je eventueel gebruik maken van de volgende agenda :


Welkom

Eet smakelijk

Mededelingen vooraf

- Wil iedereen de presentielijst tekenen

- We zijn geïnteresseerd in zowel positieve als negatieve zaken, geef altijd suggesties tot verbetering

Notulen eerste bijeenkomst

- Zijn er op- en/of aanmerkingen m.b.t. de notulen van de eerste bijeenkomst

- Loop de notulen van de eerste bijeenkomst door om te kijken of

men over bepaalde zaken van mening is veranderd,

problemen eventueel al verholpen zijn etc.

Tentamenvoorbereiding

- Had men een goed beeld van wat er verwacht werd

- Had men genoeg tijd voor de voorbereiding van het tentamen (niet te veel nieuwe stof aan het eind van het vak )

Tentamen

- Kwam het tentamen overeen met de verwachting

- Was de vraagstelling duidelijk

- Had men genoeg tijd voor het tentamen

Afsluitend

-Wat is de algemene indruk van dit vak (leuk, saai, interessant, …)

-Wat kan er weggelaten worden in dit vak (inhoud, werkvorm, …)

-Wat mist er in dit vak

Bedank iedereen voor zijn / haar medewerking