Form 5a

Checklist voor student-observatoren

A. Eerste evaluatiebijeenkomst met studenten en docent(en)

- Tijdens de evaluatie dien je notulen te maken.


Bij de evaluatiebijeenkomst kun je eventueel gebruik maken van de volgende agenda :


Welkom

- Werkwijze OKC toelichten

Eet smakelijk

Mededelingen vooraf

- Werkwijze OKC toelichten

- Wil iedereen de presentielijst tekenen

- We zijn geïnteresseerd in zowel positieve als negatieve zaken, geef altijd suggesties tot verbetering

Doelstellingen

- Is het duidelijk wat de doelstelling van het vak is

- Weten de studenten wat ze moeten leren en op welke wijze dit moet gebeuren

(vooral begrijpen of formules uit je hoofd kennen, kunnen toepassen in standaard- of nieuwe situaties, wat zijn hoofd- en bijzaken)

-Vinden de studenten het vak nuttig als bachelorkennis

-Is het vak goed geplaatst in de bachelor

Organisatie

- Is er een duidelijke indeling aanwezig in de vorm van een rooster

- Is het duidelijk over welke stof het tentamen zal gaan

- Is de werklast goed over het vak verdeeld

- Hoe verhoudt de werkdruk zich tot het aantal ECTS

Voorkennis

- Zijn er problemen met (eventueel) gewenste voorkennis

- Is er veel overlap met andere vakken. Zo ja, is dit storend.

Studiemateriaal

- Is het studiemateriaal (dictaat, boek) goed beschikbaar.

- Is het studiemateriaal duidelijk

-Zijn er voldoende oefenopgaven

TeleTOP

- Is er een TeleTOP-website

- Bevat de website alle benodigde informatie

Hoorcollege

- Vinden de studenten het hoorcollege nuttig

- Kunnen de studenten het hoorcollege goed volgen (tempo, moeilijkheid etc.)

- Maakt de docent op een goede manier gebruik van aanwezige hulpmiddelen

Werkcollege

- Wat is de invulling van het werkcollege, en bevalt deze

- Vinden de studenten het werkcollege een nuttige aanvulling

- Zijn er genoeg oefenopgaven

- Is er voldoende begeleiding

- Hoe is de kwaliteit van de begeleiding

Practicum

- Is er duidelijk wat er van de studenten verwacht wordt / zijn de opgaven duidelijk

- Vinden de studenten het practicum een nuttige aanvulling

- Is er voldoende tijd beschikbaar

- Is er voldoende begeleiding

- Hoe is de kwaliteit van de begeleiding

Afsluitend

- Wat is de algemene indruk van dit vak (leuk, saai, interessant, …)