Form 3

Observatielijst 2


2.1 Tentamenvoorbereiding


2.1.1 Toen je met de voorbereiding begon, was je toen bij met het ja O O O O O nee

werk voor dit blok/vak?


2.1.2 Heb je de indruk dat je voldoende voorbereid naar het ja O O O O O nee

tentamen ging?


2.2 Het tentamen


2.2.1 Was het niveau van het tentamen naar verwachting? gemakkelijker/als verwacht/moeilijker

2.2.2 Was het soort vragen op het tentamen wat je verwacht had? ja O O O O O nee


2.2.3 Vond je de tentamenvragen relevant? ja O O O O O nee


2.2.4 Zou je anders gestudeerd hebben, als je precies geweten had welke vragen/opdrachten het tentamen bevatte? ja O O O O O nee

Zo ja, wat zou je dan anders hebben gedaan?

2.2.5 Kwam je in tijdnood bij het tentamen? ja O O O O O nee


2.2.6 Welk cijfer verwacht je? <=4 / 5 / 6 / 7 / >=8
2.3 Algemeen


2.3.1Heb je meer of minder tijd aan dit vak besteed dan ervoor staat ( 1 ECTS = 28 uur)?

veel minder O O O O O veel meer

2.3.2 Vind je achteraf dat de opzet van dit vak goed was? ja O O O O O nee

(hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie-opdrachten, studiehandleiding)?


2.3.3 Wat was naar jouw mening het verband tussen de verschillende onderdelen?

2.3.4 Wat heb je van dit vak/blok geleerd?

2.3.5Van welke onderdelen heb je naar je eigen mening te weinig opgestoken?

2.3.6 Heb je nog aanvullende opmerkingen?