Onderzoek Consumenten

Wat ?

Het gaat om een grootschalig onderzoek naar conflictdynamieken en behoeften van mensen in consumentenconflicten. Op dit moment worden de laatste data verzameld. Eerste resultaten worden verwacht in februari 2015. Definitieve resultaten worden eind 2015 verwacht.

Waarom ?
Het doel van het onderzoek is het vergroten van begrip voor conflictdynamieken en hoe mensen

omgaan met ontevredenheid over consumentenproducten. Resultaten van het onderzoek worden

gecommuniceerd aan de Raad voor Rechtsbijstand.

Op dit moment kunt u niet meer deelnemen aan dit onderzoek.