Het onderzoek dat wij uitvoeren doen we in naam van de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid van de Universiteit Twente. Het onderzoek binnen die vakgroep valt onder het instituut IGS. Hieronder vindt u meer informatie over de vakgroep, het onderzoeksinstituut en de Universiteit Twente. Voor meer informatie kunt u terecht op de sites.

Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid

Individuen en groepen kunnen op talloze manieren betrokken raken bij gebeurtenissen die een bedreiging vormen voor de psychologische, fysieke of maatschappelijke veiligheid. Het onderzoek naar juridische conflicten, waar deze website over gaat, valt hier eveneens onder.

De onderzoeksgroep Conflict, Risico en Veiligheid (CRV) benadert dergelijke bedreigingen interventie- en toepassingsgericht en met aandacht voor nieuwe technologieën. We verdiepen ons in thema’s rondom risicoperceptie en communicatie, conflict- en crisismanagement en de oorzaken en aanpak van antisociaal en crimineel gedrag. 

We onderzoeken bijvoorbeeld de dynamiek van politieverhoren en crisisonderhandelingen, hoe de overheid het beste kan communiceren over rampen of risico’s en hoe emoties en percepties van asymmetrie een rol spelen bij verschillende vormen van bemiddeling. Ook zoomen we in op de rol van media bij risicoperceptie en –communicatie en welke invloed high-tech middelen zoals bewakingscamera’s hebben op verschillende vormen van antisociaal en prosociaal gedrag. State of the art thema’s zoals leugendetectie, cybercriminaliteit onder jongeren en crowd control behoren ook tot de specialisatie van onze onderzoekers.

De vakgroep heeft een eigen site: www.utwente.nl/gw/pcrv/

Institute for Innovation and Governance Studies

Het instituut voor Innovatie- en Bestuursonderzoek is een van de prioriteits-onderzoeksinstituten
van de Universiteit Twente. Ze verzorgt multi-disciplinair onderzoek, alsmede postacademische onderzoekstrainingen op het gebied van bestuur en management van technologische en sociale innovatie. De focus ligt voornamelijk op het gebied van coördinatie, sturing en het functioneren van instituten in zowel publieke als private sectoren. IGS streeft ernaar om wetenschappelijke excellentie op relevante wijze toe te passen voor onze belanghebbenden in de publieke en private sector.

De pagina van het instituut is in het Engels: www.utwente.nl/igs

Universiteit Twente

High tech, human touch. Dat is de Universiteit Twente: De plek waar talent zich het best ontplooit. Studenten en medewerkers staan centraal. 2.900 wetenschappers en professionals zorgen samen voor baanbrekend onderzoek, relevante innovatie en inspirerend onderwijs voor meer dan 9.000 studenten. Ondernemerschap zit in onze genen. Op de campus zijn zo'n 100 (student)bedrijven gevestigd. Daarnaast heeft Universiteit Twente al meer dan 700 succesvolle spin-off bedrijven voortgebracht! Kennispark Twente stimuleert en faciliteert startende ondernemers. Op onze prachtige, groene campus gebeurt echter veel meer. De faciliteiten voor sport en cultuur zijn uniek en met evenementen als 's werelds grootste denktank Create Tomorrow en het grootste studentensportevenement de Batavierenrace is de campus een begrip. De campus inspireert en bruist!

Meer informatie vindt u op de site: www.utwente.nl