UTFaculteitenTNWNieuwsDr. Linn Leppert publiceert artikel over diversiteit en inclusie in de academische wereld

Dr. Linn Leppert publiceert artikel over diversiteit en inclusie in de academische wereld

Dr. Linn Leppert, associate professor of Computational Chemical Physics (TNW), publiceerde een artikel over de resultaten van een door haar voorgezeten paneldiscussie over de noodzaak van een inclusieve en representatieve academische omgeving. 

Het artikel, getiteld "Towards an Inclusive and Representative Academic Landscape", is gepubliceerd door European Review (beschikbaar op Cambridge Core) en werpt licht op belangrijke kwesties rondom diversiteit en inclusie in de academische wereld.

De paneldiscussie vond plaats tijdens de Building Bridges Meeting van Academia Europaea en de Jonge Akademie van Europa op 26 oktober 2022. Als voorzitter van het panel leidde Dr. Linn Leppert een discussie met prominente academici en deskundigen over de noodzaak van een inclusieve en representatieve academische omgeving. De paneldiscussie bracht inzichten in de uitdagingen waarmee personen uit ondervertegenwoordigde groepen in de academische omgeving worden geconfronteerd, maar belichtte ook de risico's die instellingen lopen als ze gelijkheid, diversiteit en inclusie verwaarlozen.

Het onlangs gepubliceerde artikel van Dr. Linn Leppert vat de belangrijkste punten samen die tijdens het panelgesprek werden besproken. Het benadrukt de noodzaak van gelijke kansen, inclusief beleid en diverse vertegenwoordiging op alle academische niveaus. Daarnaast verkent het mogelijke oplossingen om de huidige barrières te overwinnen en een meer inclusief academisch landschap te bevorderen.