UTFaculteitenTNWNieuwsERC Consolidator Grant voor Mozaïekmembraan van Wiebe de Vos

ERC Consolidator Grant voor Mozaïekmembraan van Wiebe de Vos

UT-onderzoeker Wiebe de Vos heeft een European Research Council (ERC) Consolidator Grant ontvangen. Hij krijgt 2 miljoen euro om een nieuw membraan te ontwikkelen met afwisselende positief en negatief geladen domeinen. Daardoor kan het membraan microverontreinigingen uit water filteren terwijl het belangrijke ingrediënten, zoals sommige mineralen, wel door laat.

Microverontreinigingen in ons oppervlakte water en drinkwater bronnen zijn een steeds groter wordend probleem. De minuscule resten van medicijnen en andere schadelijke stoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Huidige methoden om de microverontreinigingen uit het water te filteren kosten veel energie en verwijderen vaak te veel waardoor achteraf de benodigde mineralen opnieuw toegevoegd moeten worden.”

Mozaïekmembraan

Het membraan van De Vos moet daar verandering in brengen. In zijn project MOSAIC (Building charge-MOSAIC nanofiltration membranes for removing micro-pollutants from surface and drinking water) ontwikkelt hij een membraan dat afwisselend uit positief en negatief geladen vlakken bestaat. Dit mozaïekpatroon moet zouten – die ook uit positief en negatief geladen deeltjes bestaan – veel beter doorlaten, terwijl het meer dan 99 procent van de microverontreiniging zal verwijderen. Extra ingewikkeld is dat de domeinen zeer klein moeten zijn, op nanoschaal, om goed te kunnen werken.

Negentig jaar oud membraan

Het idee is niet volledig nieuw; negentig jaar geleden bedacht de Oostenrijkse chemicus Karl Söllner het concept van mozaïekmembranen. Echter is het sindsdien nog niemand gelukt om ze goed te kunnen maken. “Het is een aantal onderzoekers gelukt om mozaïekmembranen te maken op kleine schaal, maar deze waren altijd duur, niet op grote schaal te produceren of hadden domeinen die te groot waren om zouten effectief door te laten”, vertelt de Vos.

Nieuw proces

De Vos gaat dus werken aan een nieuwe methode om de membranen te maken, maar stopt daar zeker niet. Zo zullen er tegelijk nieuwe processen ontwikkeld worden om met de nieuwe membranen drinkwater en afvalwater effectief te kunnen zuiveren. De Vos: “In de membraantechnologie ontwikkelen we vaak nieuwe membranen die daarna op de plank blijven liggen. Dat willen we voorkomen!” Onderdeel van het project is het modelleren van de membranen om de werking beter te begrijpen. Een pilot moet uiteindelijk er voor zorgen dat de stap naar een echte toepassing ook wordt gezet.

Meer informatie

Prof. Dr. Ir. Wiebe de Vos is full professor in het Membrane Science and Technology cluster (TNW/MESA+). ERC Consolidator Grants maken deel uit van Horizon Europe, het huidige programma voor onderzoek en innovatie van de EU. ERC kent de Consolidator Grants toe aan toponderzoekers. In 2016 ontving De Vos al de ERC Starting Grant.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)