UTFaculteitenTNWNieuwsIn memoriam: Gerrit de Bruin

In memoriam: Gerrit de Bruin

Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-medewerker de heer ir. Gerrit de Bruin op 25 mei is overleden.

Gerrit was ruim 35 jaar aan de UT verbonden als universitair docent bij de faculteit Technische Natuurkunde en de vakgroep Warmte-en Stromingsleer en vanaf 1998 tot zijn uit dienst treden in 2005 de vakgroep Physics of Fluids. Ook daarna kwam hij nog vaak langs op de UT.

Gerrit was een uitstekend docent en mentor voor de studenten, rijk aan kennis en alltijd met goed humeur. Hij heeft heel veel voor de vakgroepen betekend en belangrijke bijdragen geleverd aan het onderzoek van studenten, promovendi en medewerkers. Deze bijdragen bestonden uit numerieke berekeningen en het ontwerpen van rekenprogramma`s voor promovendi en heel veel goed advies met al zijn ervaring. Voorbeelden zijn de tip-cavitatie aan scheepsschroeven in samenwerking met MARIN en belletje in piëzoakoestische kanalen voor inkjet printing in samenwerking met Océ. Daarnaast beheerde Gerrit de financiën van de vakgroep. In de jaren 80 was hij ook onderzoek decaan.

De passie van Gerrit was het onderwijs. Hij heeft vanaf 1969 tot zijn uit dienst treden in 2005 het vak warmte en stofoverdracht als docent verzorgd, dit deed hij uitstekend. Gerrit benadrukte vanaf het begin dat dit vak het belangrijkste vak is voor afgestudeerde natuurkundigen in het bedrijfsleven, en dit hebben de alumni van de faculteit ons over en weer bevestigd dat dat echt zo is.

Wij zullen Gerrit missen en wensen zijn familie sterkte toe.

Namens de faculteit Technische Natuurwetenschappen en de vakgroep Physics of Fluids

Prof. dr. J.L. Herek (decaan TNW)
Prof. dr. Ir. Leen van Wijngaarden (emeritus prof. Warmte en Stromingsleer)
Prof. dr. Detlef Lohse (Physics of Fluids)


Gerrit de Bruin