UTFaculteitenTNWNieuwsMASTERVAK 'POLYMER PHYSICS' LEIDT TOT PUBLICATIE

MASTERVAK 'POLYMER PHYSICS' LEIDT TOT PUBLICATIE

Voor het vak Polymer Physics (5 ECTS binnen de masteropleiding CSE) heeft Ellen Kiens haar eindopdracht zo goed uitgevoerd dat deze resulteerde in een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Langmuir met haar als (gedeelde) eerste auteur. Een voorbeeld van de uitstekende verbinding tussen onderwijs en onderzoek.

In de eindopdracht van het vak Polymer Physics worden studenten uitgedaagd om een wetenschappelijk probleem in de polymeerfysica op te lossen met behulp van theorie en moleculaire dynamica simulaties. Wanneer polymeerborstels en zogenaamde ‘ungrafted polymer films’ worden blootgesteld aan damp, zwellen ze op. Ellen Kiens simuleerde de fysica achter dit opzwellen om een mismatch tussen theorie en praktijk op te lossen. In de literatuur melden onderzoekers dat borstels meer opzwellen dan de ungrafted films, maar theoretisch zou je het tegenovergestelde verwachten. 

Simulaties

In haar simulaties toonde Ellen aan dat borstels inderdaad minder opzwellen dan ungrafted films. Om haar resultaten te valideren, hielp dr. Sissi de Beer - docent van het vak Polymeerfysica - Ellen haar resultaten te valideren met laboratoriumexperimenten. Die experimenten, gedaan door (op de foto van links naar rechts) Maria Brio Perez, Lars Veldscholte en Guido Ritsema van Eck, bevestigden Ellens resultaten. Haar werk biedt belangrijke nieuwe inzichten voor het ontwerp van damp-sensoren en scheidingstechnologieën. Het totale pakket van theorie, simulaties en laboratoriumexperimenten is vorige week geaccepteerd voor publicatie in Langmuir, met Ellen als (gedeeld) eerste auteur. 

Meer informatie

Ellen Kiens heeft haar artikel getiteld ‘Vapor Swelling of Polymer Brushes Compared to Nongrafted Films’ gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Langmuir. Langmuir is een toonaangevend tijdschrift in interfacial science and applications, gericht op het begrijpen en vooral rationeel ontwerpen van interfaces. Ze publiceerde samen met Guido Ritsema, Lars Veldscholte, Maria Brio Perez en Dr. Sissi de Beer.

Ellen Kiens studeerde in maart 2022 Cum Laude af voor zowel de opleidingen Applied Physics als Chemical Science and Engineering. Na haar afstuderen werd ze promovenda in de groep Inorganic Material Science (IMS).

DOI: 10.1021/acs.langmuir.2c01889

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)