UTFaculteitenTNWNieuwsStudenten ontvangen certificaat Learning Assistant uit handen van rector Thom Palstra

Studenten ontvangen certificaat Learning Assistant uit handen van rector Thom Palstra

Vrijdag 10 juli ontvingen drie studenten hun certificaat ‘Certified Learning Assistant’ uit handen van rector Thom Palstra. De drie studenten namen deel aan een pilot tot het opleiden van Learning Assistants. Ineke ten Dam: “Met het opleiden van learning assistents willen we bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs”.

Als student-assistent (SA) houden studenten zich bezig met diverse taken op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie. Learning Assistants (LA’s) zijn student-assistenten die assisteren in het leerproces van andere studenten; de meest voorkomende taken als assistent zijn het begeleiden van werkgroepen en practica en als tutor projectgroepen begeleiden.

‘De meeste student-assistenten hebben voldoende inhoudelijke expertise, maar op het gebied van didactiek kunnen veel assistenten nog bijleren,’ aldus studenten. Student-leden van de Faculteitsraad hebben daarom gevraagd om een uitgebreidere didactische voorbereiding voor student-assistenten. CELT biedt al verschillende didactische voorbereidingscursussen voor SA’s aan: meestal een halve dag met een terugkombijeenkomst. Dit nieuwe LA-traject bouwt dit verder uit en is gespreid over twee kwartielen, waarin de LA’s daadwerkelijk andere studenten begeleiden. Ineke ten Dam (Centre for Engineering Education) en Marieke van Geel (ELAN) hebben de pilot opgezet.

Het nieuwe traject vraagt 28 uur tijdsinvestering en levert de LA’s naast een certificaat ook 1 EC op. In het eerste kwartiel vinden een startbijeenkomst van een halve dag en zes intervisielunchbijeenkomsten plaats. Tijdens de intervisies wordt ook iedere keer een nieuw onderwerp besproken.

Door te focussen op didactische principes en didactisch redeneren worden studenten voorbereid op alle taken die een Learning Assistent uitvoert. In het tweede kwartiel worden drie lunchbijeenkomsten georganiseerd, waarin laten studenten zien hoe ze het geleerde van het eerste kwartiel toepassen in de praktijk. Na het afronden van alle modules zijn studenten in principe in staat om elke LA-taak aan te kunnen zonder verdere didactische training.

Voorbereiden, toepassen en evalueren en adviseren

Ineke: “Tijdens het eerste kwartiel zien we studenten groeien in het goed voorbereiden van hun werkzaamheden en passen ze de aangeleerde vaardigheden toe in hun werk als tutor of assistent. Tijdens het tweede kwartiel focussen zij niet alleen op hun eigen manier van werken, maar geven zij ook vaak advies en feedback aan de docent. Ze leren om te kijken vanuit docent-perspectief.” Gedurende de gehele pilot werd gewerkt met intervisies. Marieke: “We organiseerden meerdere intervisies: even een kort moment om met elkaar bij te praten en terug te blikken op afgelopen week. Zo konden we bijsturen waar nodig, maar ook laten zien dat niet alles in een keer lukt en dat dit niet erg is. Door frequent deze intervisies te organiseren kregen wij een goed beeld van hoe studenten groeiden in hun nieuwe rol.”

Doel

“Nu de pilot succesvol is afgerond, gaat CELT de verantwoordelijkheid overnemen en wordt er in september een UT-brede cursus aangeboden. Deze wordt voor alle studenten aangeboden, ongeacht opleiding, leeftijd of leerjaar. Iedereen is welkom! Het gaat immers om het aanleren van didactische vaardigheden, het samen bijdragen aan kwalitatief onderwijs en studenten enthousiast maken voor het onderwijskundige vak”.

Quality Agreements

Het idee om de pilot op te starten komt van Nieck Benes, Portefeuillehouder Onderwijs bij de faculteit TNW. Hij hoorde hoe in Colorado studenten trainingen in didactische vaardigheden volgden en daarmee bijdroegen aan de kwaliteit van het onderwijs. Nieck: “We hopen dat studenten en docenten net als in Colorado met elkaar in gesprek gaan over het onderwijs. Zo dragen we samen bij aan de kwaliteit van het onderwijs”.

De pilot Learning Assistant is een van de onderdelen uit het plan Quality Agreements van de faculteit TNW. Met het afschaffen van de basisbeurs en het invoeren van het leenstelsel kwam geld vrij om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. In de zogenoemde ‘kwaliteitsafspraken’ zijn afspraken met studenten en docenten gemaakt over het kwalitatief verbeteren van het onderwijs. Het verzoek om te investeren in het opleiden van student-assistenten kwam van studenten zelf.