Zie Nieuws

Gezamenlijke startkapitalen van MESA+ en Waterloo Institute for Nanotechnology voor drie onderzoeksprojecten

Een delegatie van Waterloo Institute for Nanotechnology (WIN) bezocht MESA+ Institute for Nanotechnology (MESA+) op 16 en 17 oktober 2019. Op deze bijeenkomst is afgesproken om gezamenlijk drie onderzoeksprojecten voor een jaar te financieren met € 50.000,- en CAN$ 75.000,-. De selectiecommissies van zowel MESA+ als WIN hebben veel uitstekende voorstellen ontvangen en elk voorstel zorgvuldig beoordeeld. Namens WIN en MESA+ feliciteren we de ontvangers en kijken we ernaar uit om de voortgang van deze projecten te volgen.

Drie onderzoeken

  • Klaus Boller (MESA+) met Hamed Majedi (WIN): On-chip Platform for Tunable Nonlinear Optics and Reconfigurable Quantum Photonics
  • Gertjan Koster (MESA+) met Kevin Musselman (WIN): Laser-synthesized 2D nanosheets for epitaxial growth of functional oxides on any substrate
  • Jeff Wood (MESA+) met Anna Klinkova (WIN): Integrated Solution for Ammonia and Carbon Dioxide Recycling to Fertilizers and Fuels

Geïntegreerd Fotonisch Platform

Elektronische en fotonische technologieën zijn een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Ze vormen de ruggengraat van een grote hoeveelheid aan toepassingen, van smartphones tot medische instrumenten. Het voorstel van Klaus Boller en Hamed Majedi is gericht op de ontwikkeling van een geïntegreerd fotonisch platform voor twee onderzoeksgebieden die ver uit elkaar lijken te liggen: 'nonlinear optics' en 'quantum optics'. Dit platform kan worden gebruikt voor een veel toepassingen, van ultrasnelle schakelaars tot geavanceerde zendontvangers voor glasvezelnetwerken.

Aanvragers: Klaus Boller, Jelmer Renema (MESA+), Hamed Majedi en Bo Cui (WIN).

Tweedimensionale Nanosheet

'Thin films' zijn kritische onderdelen van alle moderne elektronica, communicatieapparatuur en displaytechnologieën. De focus van het voorgestelde samenwerkingsproject van Gertjan Koster en Kevin Musselman ligt op het ontwikkelen van tweedimensionale (2D) nanosheets (platen met een dikte van ongeveer één atoomlaag) met gecontroleerde afmetingen en goed gedefinieerde vormen. De nanosheets kunnen zichzelf organiseren in een enkele laag met in-plane ordering/oriëntatie op verschillende substraten. Deze georganiseerde nanosheets zullen dan gebruikt worden als zogenaamde 'seed layers' om georiënteerde en kristalachtige oxide thin films te kweken op verschillende substraten.

Aanvragers: Gertjan Koster, Mark Huijben, André ten Elshof, Monica Morales-Masis (MESA+) en Kevin Musselman (WIN).

Recycling van Ammoniak en Koolstofdioxide

Het project van Jeff Wood en Anna Klinkova richt zich op een geïntegreerde oplossing voor de recycling van ammoniak en koolstofdioxide tot meststoffen en brandstoffen. De huidige behandelingsschema's zijn gericht op het omzetten van ammoniak in stikstofgas en zijn niet altijd 100% effectief. Om een duurzamer proces te ontwikkelen waarbij ammoniak kan worden afgevangen, gerecycled en hergebruikt als een biologische meststof, stellen de onderzoekers voor om ammoniak - die wordt afgevangen met behulp van ionenwisselende membraantechnologie - te hergebruiken als een stikstofbron om zo nieuwe biologische meststof te produceren.

Aanvragers: Jeff Wood, Joris de Grooth (MESA+) en Anna Klinkova (WIN)

K.W. Wesselink MSc (Kees)
Communicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)