Zie Nieuws

Miljoenen voor onderzoek naar grootschalige energieopslag

Het interdisciplinaire consortium RELEASE (Reversible Large-scale Energy Storage), waarvan Prof. Paulien Herder van de TU Delft hoofdaanvrager is, en Prof. Guido Mul (TNW) werkpakketleider, krijgt ruim 10 miljoen euro toegekend van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor onderzoek naar grootschalige energieopslag. NWO steekt vanuit het Crossover-programma in totaal 39 miljoen euro in vijf grote, interdisciplinaire onderzoek consortia om vooruitgang te boeken binnen diverse maatschappelijke en economische uitdagingen.

Reversible Large-scale Energy Storage (RELEASE)

RELEASE werkt aan nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van energieopslag waarbij elektrische energie opgeslagen wordt en vervolgens weer gebruikt kan worden. Het project concentreert zich op drie technologieën voor de korte (2030) en lange termijn (2050): waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO2 en flowbatterijen. Het consortium bestaat uit universiteiten, hogescholen, bedrijven, field-labs en overheden, in een ongeëvenaarde alliantie van lab-schaal tot implementatie. Ruim 40 onderzoekers van zeven universiteiten en 25 partners kunnen binnen dit consortium met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

Het doel van het consortium is om, samen met wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines en publieke en private partners, de handen ineen te slaan op het gebied van energieopslag en versnelling van de verduurzaming. Voor het bereiken van wetenschappelijke doorbraken op dit gebied is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Paulien Herder: “Met elkaar willen wij voor 2030 en 2050 technologische oplossingen en beleidsmaatregelen realiseren die essentieel zijn voor het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de kosten van grootschalige energieopslag, gebaseerd op elektrochemische omzettingen.”

Aan de UT, faculteit TNW, zullen drie promovendi worden aangesteld, die aan respectievelijk membranen en elektroden voor redox flow batterijen gaan werken (Prof. Mul en Prof. Lammertink), alsook aan afvangst van atmosferische CO2 (Dr. Brilman).

Crossover-programma NWO

Het Crossover-programma is nieuw binnen NWO en is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatie Contract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren, met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken.  In vergelijking met de 'reguliere' publiek-private samenwerkingen bestrijken de projecten in het Crossover-programma een breder palet van topsectoren en andere onderzoek agenda's. Lees hier het persbericht van de NWO.

prof.dr. G. Mul (Guido)
Hoogleraar
K.W. Wesselink MSc (Kees)
Communicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)