Zie Nieuws

Grote beurs Hartstichting voor Jeannette Hofmeijer Onderzoek hersenschade na reanimatie

Ook als reanimatie na een hartstilstand succesvol is geweest, krijgen veel patiënten te maken met de gevolgen van de hersenschade die daarbij is opgelopen. Onderzoeker Jeannette Hofmeijer van de Universiteit Twente, ook als neuroloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, wil meer onderzoek doen naar deze schade en het neurologisch functioneren van de patiënt. Zij krijgt hiervoor de ‘clinical established investigator’ beurs, de hoogste persoonlijke onderzoeksbeurs van de Hartstichting.

De overlevingskans na een hartstilstand is sinds de jaren negentig gestegen van 9% naar 23%, en zelfs 41% bij specifieke vormen van hartstilstand, dankzij onder meer de veel grotere beschikbaarheid van AED’s en voorlichting over wat je als omstander kunt doen. Snelheid blijft geboden, want een hartstilstand leidt al heel snel tot schade aan de hersenen, omdat die geen zuurstofrijk bloed krijgen.

Na succesvolle reanimatie, als de patiënten hun leven weer kunnen oppakken, is alle behandeling en revalidatie gericht op het hart. Het neurologisch functioneren blijft onderbelicht, terwijl de hersenschade grote gevolgen kan hebben: sommige mensen kunnen hun werk niet goed meer oppakken of hun naasten zien opeens een andere persoonlijkheid. “Vaak wordt dit geweten aan bijvoorbeeld het ingrijpende van de gebeurtenissen: het ‘heeft zijn tijd nodig’. Een neuroloog zien ze in deze fase niet”, aldus Jeannette Hofmeijer.

In haar onderzoek wil zij daarom de diagnostiek van hersenschade na een hartstilstand verbeteren: via gesprekken met patiënten én nieuwe meettechnieken die bijvoorbeeld gebruikmaken van ‘high-end MRI scans’ en EEG. De volgende stap is onderzoek naar de bevordering van het hersenherstel, via bijvoorbeeld medicijnen of technieken zoals transcraniële magnetische stimulatie. In het nieuwe project komen klinische, technologische en ethische vragen samen.


Videoportret van Jeannette Hofmeijer, gemaakt ter gelegenheid van de Professor De Winter Prijs die zij in 2016 won.

Jeannette Hofmeijer is verbonden aan de groep Clinical Neurophysiology van de Universiteit Twente, geleid door prof Michel van Putten (zelf ook neuroloog). De groep, die deel uitmaakt van het TechMed Centre van de UT, heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar hersenschade bij patiënten die na een hartstilstand in coma zijn gebleven. Hiervoor heeft Hofmeijer eerder ook al een ‘innovatiebeurs’ ontvangen van de Hartstichting. In 2016 ontving zij, tijdens de Diesviering van de UT, de Professor De Winterprijs voor vrouwelijk toptalent, voor een publicatie in het journal 'Neurology'.

Clinical Established Investigator

De ‘Dekker-beurzen’ van de Hartstichting honoreren hart- en vaatonderzoek, te beginnen bij beurzen voor studenten en beginnend onderzoekers. De hoogste is de 'Clinical Established Investigator’ van 650.000 euro. Van deze beurs is er elke twee jaar één beschikbaar.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)