UTFaculteitenTNWEvenementenUniversity College Twente: 10 jaar Zelfsturend Leren op de UT

University College Twente: 10 jaar Zelfsturend Leren op de UT Een terugblik en de weg voorwaarts

Zelfsturend leren (ZSL) is een breed bediscussieerd onderwerp. De aanname is dat het beantwoord aan de wensen van de toekomstige generatie professionals. Tien jaar geleden startte de UT met zelfsturend leren. Het University College Twente werd het 'levend lab' voor ZSL. Nu tien jaar verder is de vraag: wat heeft ZSL opgeleverd voor de UT, voor UCT afgestudeerden, voor docenten en voor de samenleving?

Het University College Twente nodigt de gehele UT gemeenschap uit voor een open debat over ZSL: een terugblik om de weg naar de toekomst te verkennen!

Er vindt een paneldebat plaats met oud-UCT docenten en met huidige UCT docenten. Een key note door een genodigde expert op het gebied van ZSL zal de toon zetten voor het debat. 

Het event bestaat uit:

  • Een panelgesprek met drie (oud-) University College docenten: Prof. Dr. Bernard Veldkamp (vice-dean research BMS faculty), Prof. Dr. Klaasjan Visscher (Professor of Innovation of Higher Education & Society) and Dr. Martin van der Hoef (Associate Professor at the University College Twente).
  • Een panelgesprek met drie Alumni van het University College Twente (UCT).
  • Twee gastsprekers: Dr. Aida Guerra – Associate Professor Aalborg University – Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability / Dr. Janneke Frambach – Maastricht University – Self-directed-learning and culture.

U bent van harte uitgenodigd. We zien uit naar uw komst.