Zie Evenementen

DEELS DIGITAAL - ALLEEN VOOR GENODIGDEN (1,5 m) : Promotie Paul van Leuteren | Development, validation and implementation of a wearable ultrasonic bladder sensor for pediatric applications

Development, validation and implementation of a wearable ultrasonic bladder sensor for pediatric applications

Voor meer informatie zie de Engelse website.