Portfolio

Toelichting portfolio

Het portfolio wordt hier als middel ingezet om relevante opleiding en ervaring van kandidaten voor de opleiding tot de Master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen (M-ECB) in kaart te brengen.

Op grond van deze informatie wordt de toelaatbaarheid en het opleidingstraject tot de Master door de toelatingscommissie vastgesteld. Dit opleidingstraject bestaat maximaal 120 EC. In geval van deficiëntie kunnen maximaal 30 EC extra in een premaster of een schakeltraject worden uitgevoerd.

Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen:

Probeer zoveel mogelijk tastbare bewijzen van uw voor de Masteropleiding relevante kennis en vaardigheden (competenties) zoals diploma's certificaten, getuigschriften en dergelijke te verzamelen.

1. Overzicht gevolgde scholing: blad 2.1

2. Overzicht gevolgde cursussen en trainingen: blad 2.2

Schrijf in het schema de cursussen en trainingen die u hebt gevolgd. U kunt alle soorten cursussen en trainingen invullen. Vul in de vakjes in:

3. Overzicht werkervaring: blad 3

Het gaat hierbij om het werk dat u tot nu toe gedaan hebt tijdens: