Het rooster vormt de basis van je studieplanning. In het rooster zie je wanneer je waar en over welk onderdeel je onderwijs kan verwachten. Ook de vorm van het onderwijs wordt vermeld, bijvoorbeeld een hoorcollege, een werkcollege, een practicum, een toets, een assesement of een combinatie van hoor en werkcollege (colstructie). 

Je kunt het rooster benaderen via de applicatie MyTimetable op: http://rooster.utwente.nl.

De eerste module die je gaat volgen heet MOD1- 202000859 - M1-Structuur en organisatie van de Gezondheidszorg.

Je kunt het rooster inladen door de klikken op de knop [+ add timetable]/[+ rooster toevoegen]. Het definitieve rooster wordt eind juni gepubliceerd. Check regelmatig op wijzigingen want er worden nog regelmatig aanpassingen doorgevoerd

De roosters van de modules worden per kwartiel, ongeveer 4 weken voor de start, gepubliceerd.

Jaarplanning
Er is voor het hele jaar een zogenaamde jaarcirkel beschikbaar waarin je precies kunt zien wanneer een kwartiel start en eindigt. Daarin staan ook de vakanties vermeld.