UTFaculteitenETNieuwsVoedselverspilling tegengaan en duurzame landbouw in Afrika bevorderen met duurzame off-grid koeling

Voedselverspilling tegengaan en duurzame landbouw in Afrika bevorderen met duurzame off-grid koeling

De Universiteit Twente gaat een Horizon Europe project coördineren met een focus op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor Afrikaanse gemeenschappen en industrieën. In het vierjarige AGRI-COOL project ontwikkelen de dertien consortiumpartners een containeroplossing om voedsel op te slaan en te koelen. Het project van vijf miljoen euro gaat officieel van start in juni van dit jaar.

Grote delen van Afrika ten zuiden van de Sahara hebben geen of slechts beperkte toegang tot het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen veel boeren hun oogst niet voldoende koelen, wat leidt tot enorme hoeveelheden voedselverspilling. Voedselverspilling is verantwoordelijk voor meer dan 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Duurzame koelcontainer

De projectpartners willen een containeroplossing ontwikkelen om voedsel op te slaan en te koelen. Het zal een combinatie zijn van zonne-energietechnologie, 'Phase Change Materials' om warmte op te slaan, koelers en slimme controlestrategieën om een betaalbare, schaalbare en klimaatvriendelijke oplossing te bieden. Zodra het AGRI-COOLsysteem gebouwd is, demonsteren ze het in plattelandsgemeenschappen in Zuid-Afrika, Kaapverdië, Somalië en Zimbabwe, om te laten zien dat het aangepast kan worden aan verschillende klimatologische omstandigheden.

Naast het coördineren van het hele project zal de Universiteit Twente samen met de Universiteit van Padua een innovatief slim hybride warmteopslagsysteem ontwikkelen en leiding geven aan de ontwikkeling van een systeemmodel en een 'digital twin'. Het model zal de interacties, componenten en dynamica van het energiesysteem voorspellen. Deze virtuele replica van het fysieke systeem zal gegevens van de vijf demonstratiesites analyseren en hun gedrag en prestaties weerspiegelen. Belanghebbenden kunnen de digital twin gebruiken om inzichten te verkrijgen voor geïnformeerde besluitvorming.

Voedselverspilling verminderen

Het AGRI-COOL systeem moet voedselverlies en -verspilling tegengaan en het gebruik van door fossiele brandstoffen aangedreven generatoren verminderen. Het zal de voedselzekerheid verbeteren, verspilling tegengaan en de economische groei bevorderen en tegelijkertijd bijdragen aan de doelstellingen van de Afrikaanse landen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Meer informatie

Betrokken onderzoekers van de Universiteit Twente zijn prof. dr. Mina Shahi en dr. Amir Mahmoudi. Shahi is hoogleraar op de onderzoeksleerstoel Thermal Conversion Storage (faculteit ET). Haar werk richt zich op huishoudelijke verwarming en koeling en industriële restwarmteterugwinning. Mahmoudi is assistent-professor bij de onderzoeksgroep Thermal Engineering (faculteit ET). Zijn werk richt zich op thermische zonne-energie, transportverschijnselen en modellen op meerdere schalen.

AGRI-COOL wordt gefinancierd door het financieringsprogramma Horizon Europe van de Europese Commissie (Grant Agreement ID: 101147102). De UT coördineert dit nieuwe onderzoeksproject dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor Afrikaanse gemeenschappen en industrieën.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)