UTFaculteitenETNieuwsMassimo Sartori en Monica Morales-Masis ontvangen Europese steun om onderzoeksresultaten dichter bij de markt te brengen

Massimo Sartori en Monica Morales-Masis ontvangen Europese steun om onderzoeksresultaten dichter bij de markt te brengen

UT-onderzoekers Monica Morales-Masis en Massimo Sartori hebben van de European Research Council (ERC) een Proof of Concept-subsidie toegekend gekregen. De ERC maakte de toekenningen vandaag bekend. ERC Proof of Concept financiering wordt beschikbaar gesteld aan degenen die al een persoonlijke ERC-subsidie hebben om proof of concept vast te stellen van een idee dat is ontstaan in de loop van hun door ERC gefinancierde projecten. Deze onderzoeksprojecten genereren vaak radicaal nieuwe ideeën die innovatie en zakelijke inventiviteit stimuleren en maatschappelijke uitdagingen aanpakken. De ERC PoC Grants zijn bedoeld om de verkenning van het commerciële en sociale innovatiepotentieel te vergemakkelijken.

In 2019 ontving Monica Morales-Masis, adjunct professor in the Inorganic Material Science-vakgroep bij de faculteit TNW, een ERC Starting Grant voor haar onderzoek naar duurzame hybride materialen voor zonnecellen.  Massimo Sartori kreeg in 2018 een ERC Starting Grant toegekend om nieuwe onderzoeksrichtingen in mens-machine-interactie te verkennen. Massimo is hoogleraar in de Neuromechanical Engineering vakgroep bij de faculteit ET van de UT. Beide wetenschappers krijgen nu de kans om te verkennen hoe de resultaten uit hun onderzoek nu dichter bij dagelijkse toepassing kan worden gebracht.

Monica Morales-Masis: ontwikkeling van dampdepositiemethoden voor perovskiet-silicium tandemzonnecellen

Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) is een sleuteltechnologie voor de Europese en wereldwijde energietransitie. Perovskiet-silicium tandemzonnecellen houden een grote belofte in als technologie die een hoger vermogen per m2 kan leveren tegen lagere kosten per kWh in vergelijking met commercieel beschikbare zonnecellen.  Om deze baanbrekende technologie dichter bij de markt te brengen, is het echter absoluut noodzakelijk dat de nadruk wordt gelegd op schaalbaarheid, stabiliteit en de ontwikkeling van modules.

Wat de schaalbaarheid betreft, moet de perovskiet topcel, om het volledige marktpotentieel te bereiken, op betrouwbare wijze worden geproduceerd met industrieel gevalideerde, schaalbare depositiemethoden. Deze te ontwikkelen depositiemethode moet ook hoge depositiesnelheden en directe integratie van de perovskiet topcel in monolithische tandemapparaten met volledige vrijheid van bodemcel mogelijk maken.

Afzetting door middel van sputteren is een bekende en zeer geïndustrialiseerde methode van fysische dampafzetting (PVD) die deze uitdagingen aangaat: hoge afzetsnelheid, conforme afzetting en een industrieel gevalideerde technologie. Zij wordt reeds op grote schaal toegepast in de halfgeleider- en beeldschermindustrie en in O&O en productielijnen voor PV. Sputterende depositie van specifiek halogenide perovskieten is echter nog grotendeels onontgonnen terrein.

Het toegekende SPRINT-project (Sputtering Halide Perovskites for Integration in Monolithic Tandem Solar Cells) zal gebruik maken van de nieuwe inzichten uit de lopende ERC Starting Grant CREATE over PLD van halide perovskieten en een onlangs ingediend octrooi op halide PVD targets om een sputtercoatingproces van halide perovskieten te ontwikkelen. Deze nieuwe inzichten worden gebruikt als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een sputtercoatingproces voor halide perovskieten met brede bandkloof voor monolithische integratie in tandemapparaten.

Massimo Sartori – Draagbaar systeem voor detectie van het neuromusculoskeletaal systeem tijdens menselijke beweging

Door neurologisch letsel, zoals een beroerte of ruggenmergletsel, raken wereldwijd jaarlijks 5 miljoen mensen gehandicapt, wat hun vermogen om zelfstandig te bewegen drastisch beperkt. Het belangrijkste dat de doeltreffendheid van de huidige neuro-rehabilitatieprocedures belemmert, is het onvermogen om de activiteit van neurale cellen die betrokken zijn bij de controle van beweging te detecteren, samen met de kracht die door geïnnerveerde spier-pees eenheden wordt gegenereerd.

De huidige technologieën voor het meten van het neuromusculoskeletale systeem bestaat veelal uit dure, grote en omvangrijke apparaten die alleen kunnen worden gebruikt in sterk gecontroleerde onderzoekslaboratoria. Daarom zou een draagbaar, snel te dragen systeem dat veranderingen in de motorneuronactiviteit van een persoon kan volgen, samen met de bijbehorende veranderingen in de spierfunctie, een revolutie betekenen voor de huidige neuro-rehabilitatiepraktijk.

Binnen SMARTSENS wordt gewerkt aan een volledig draagbare, niet-invasieve oplossing voor om een nieuwe reeks klinisch relevante neuromusculaire parameters te monitoren. SMARTSENS maakt het mogelijk dergelijke informatie te meten tijdens activiteiten in het dagelijks leven met behulp van smart wear met sensoren die de gebruiker nauwelijks bemerkt. Dit maakt continue monitoring van het menselijk neuromusculoskeletaal systeem mogelijk, om zo de gezondheid van het neuromusculaire weefsel te handhaven, te herstellen of te verbeteren tijdens de training en in het dagelijks leven. Dit zal de huidige systemen voor bewegingsmeting en diagnose radicaal veranderen, doordat causaal inzicht in de activiteit van neurale en musculoskeletale mogelijk wordt.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)