Zie Nieuws

Faculteit Engineering Technology verwelkomt Ton van den Boogaard als portefeuillehouder onderzoek

Prof. dr. ir. Ton van den Boogaard is per 1 juli 2020 benoemd tot portefeuillehouder onderzoek van de faculteit Engineering Technology. Het faculteitsbestuur is verheugd over de benoeming, die het faculteitsbestuur weer compleet maakt. “Samen willen we bouwen aan een toekomstbestendige faculteit.”                                                                                                                             
Ton is sinds 2015 hoogleraar Nonlinear Solid Mechanics en hoofd van de gelijknamige leerstoel. Als portefeuillehouder vervangt hij prof. dr. ir. Bart Koopman, die per 1 april is benoemd tot decaan van de faculteit. 

“Ik ben blij met deze benoeming en heb veel zin in mijn nieuwe taak”, aldus Ton. “Ik sta voor een organisatie die sterk en flexibel is. Geen starre regels, maar goed kijken wat de mogelijkheden zijn zodat de departementen en de verschillende leerstoelen kunnen bloeien. Als portefeuillehouder zie ik het als mijn rol om de onderzoekers van onze faculteit in de universiteitsorganen te vertegenwoordigen.” 

Deze zomer viert Ton zijn 25-jarig jubileum aan de UT, waar hij eind jaren tachtig afstudeerde in de werktuigbouwkunde. Hij is gespecialiseerd in mechanica van vormgevingsprocessen en niet-lineaire biomechanica. Zijn leerstoel, Nonlinear Solid Mechanics, maakt onderdeel uit van het departement MS3. Eerder werkte Ton als wetenschappelijk medewerker bij TNO Bouw in Rijswijk. 

Maatschappelijke relevantie

Naast zijn wetenschappelijke loopbaan heeft Ton ruime bestuurservaring, ook internationaal. Zo was hij de afgelopen vier jaar voorzitter van ESAFORM, de Europese wetenschappelijke organisatie in zijn vakgebied, en zit hij in het bestuur van de Graduate School Engineering Mechanics, een samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen. 

De nieuwe portefeuillehouder onderzoek gaat nauw samenwerken met de directeur business relations, dr. ir. Timo Meinders. “De maatschappelijke relevantie van ons werk wordt steeds groter”, zegt Ton daarover. “Het onderzoek aan onze universiteit heeft een duidelijke relatie met de industrie en met maatschappelijke instellingen. Die link met de praktijk is er vrijwel altijd.” 

Toekomstvisie
Met de benoeming van Ton van den Boogaard is het faculteitsbestuur weer op volle sterkte. Het bestuur bestaat uit vijf leden:

  • Bart Koopman, decaan
  • Tom Boogerd, student assessor
  • Mariska Giesen, portefeuillehouder bedrijfsvoering
  • Marjolein Dohmen-Janssen, portefeuillehouder onderwijs
  • Ton van den Boogaard, portefeuillehouder onderzoek

Bart laat weten dat hij verheugd is over de benoeming van zijn nieuwe collega. “Met de komst van Ton is het bestuur compleet; een mooi moment om even bij stil te staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit bestuur de onderwijs- en onderzoeksvisie van de faculteit een stap verder kunnen brengen. Daarover gaan we komende tijd met verschillende collega’s in gesprek. We willen graag samen met alle betrokkenen bouwen aan de toekomst van onze faculteit. Voor nu wens ik alle collega’s een hele mooie zomervakantie!”