Zie Nieuws

Comeniusbeurs voor onderwijsvernieuwing naar UT-docenten verpakkingsontwikkeling

In het huidige ‘onderwijslandschap’ wordt er over het algemeen weinig verbinding gezocht met de maatschappij vinden UT-docenten Maaike Mulder-Nijkamp en Bjorn de Koeijer. Om studenten klaar te stomen voor de echte wereld is het belangrijk om ze tijdens hun studie al kennis te laten maken met maatschappelijk relevante vraagstukken uit de praktijk. Die aanpak draagt zorg voor een motiverende leeromgeving en een betere inbedding van kennis. Eén van deze relevante vraagstukken met een sterke publieke en maatschappelijke impact zijn duurzaamheidsvraagstukken rondom verpakkingsontwikkeling. Een Senior Fellows Comeniusbeurs voor onderwijsvernieuwing binnen de verpakkingsontwikkeling ging naar de UT-docenten. 

“In samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), Universiteit Twente en drie hogescholen (Haagse Hogeschool, HAS Den Bosch en de Hogeschool van Amsterdam) brengen we alle kennis rondom het ontwerpen van duurzame verpakkingen samen,” vertelt Maaike Mulder-Nijkamp. “In deze onderwijsmodule, die recentelijk is geïmplementeerd binnen de drie hogescholen, leren studenten vanuit verschillende invalshoeken wetenschappelijke kennis rondom duurzaamheid direct in de praktijk toe te passen op real life case studies.”

 

“Uit evaluaties is gebleken dat het implementeren van deze onderwijsmodule succesvol is, echter de meer traditionele manier van onderwijs geven is niet meer afdoende. In dit project willen we de samenwerking van bovenstaande partijen nog een stap verder brengen. In onze visie komen alle experts rondom een bepaald onderzoeksgebied samen om de kennis met elkaar te delen. Hiermee ontstaat een symbiotisch ecosysteem van leren met elkaar, in plaats van ‘slechts’ leren van elkaar.” 

“Een kerndoel van dit project is daarmee het koppelen van een breed maatschappelijk probleem. En oplossingen bedenken die bouwen op de synthese van kennis en praktijk (onderwijsinstellingen, bedrijven en kennisinstituten) waardoor een meer transdisciplinaire manier van leren ontstaat.” 

“Met behulp van deze Senior Fellowship beurs en een extra financiële bijdrage van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken willen we de verpakkingsontwerpers van de toekomst klaar stomen voor de complexere maatschappelijke vraagstukken die de praktijk vaak met zich meebrengt.”

Comeniusprogramma in het kort

Het Comeniusprogramma biedt beurzen voor onderwijsinnovatieprojecten aan zogenoemde Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. Het programma is opgezet om docenten in staat te stellen hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing waar te maken. Met de beurs kunnen zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track).

Lees ook het KIDV-interview met Maaike Mulder- Nijkamp: Studenten zelf duurzaamheid laten ontdekken

Lees ook het KIDV-interview met Bjorn de Koeijer: Introductie van de Sustainability Guardian

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)