Zie Nieuws

Proeftuin in Twente voor inspectie van bruggen en viaducten Beter inzicht in de status en tijdig signaleren van veranderingen

Afgelopen week werd de staat van de Tankinkbrug in de gemeente Hof van Twente zorgvuldig geïnspecteerd met een reeks verschillende technieken, waaronder een drone met specialistische sensortechnologie. Deze nieuwe vorm van inspectie kan overlastgevende situaties als die bij de Merwede brug in Gorinchem vorig jaar voorkomen door op basis van gedetailleerde data betere voorspellingen te doen over de actuele staat. Bij de proeftuin van Twente47 zijn onder andere Rijkswaterstaat, onderzoekers van de Universiteit Twente en een aantal MKB’s uit de regio betrokken.

Veel bruggen en viaducten in Nederland zitten (bijna) aan het eind van hun verwachte theoretische levensduur. Dat betekent niet dat deze ook direct vervangen moeten worden. Echter, huidige inspectiemodellen bieden op dit moment slechts beperkte detailinformatie waardoor het voorspellen van de resterende (veilige) levensduur lastig is. Door beter inzicht te krijgen in de huidige status en de veranderingen in kaart te brengen, kunnen beheerders beter inschatten wanneer onderhoud of vervanging nodig is.

Proeftuin Twente47

De pilots die plaatsvonden op 10 en 11 juli zijn een aanvulling op het programma ‘Kunstwerken in Control’ dat door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat wordt ondersteund. Het programma zoekt naar manieren om inzicht te krijgen in het grote vervangingsvraagstuk voor kunstwerken (bruggen en viaducten). Bij de testen zijn de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion en bedrijven als Inertia Technology, DRONExpert, Antea Group, Strukton en Pelle Loonbedrijf betrokken.

Ontwikkelen waarschuwingssysteem

Een van de pilots die bij de Tankinkbrug worden uitgevoerd is gericht op het ontwikkelen van een waarschuwingssysteem, op basis van camerabeelden en kunstmatige intelligentie (AI). Met behulp van drones worden camerabeelden gemaakt van de brug, aangevuld met handmatig gemaakte beelden op plekken waar een drone niet kan komen. Deze beelden worden omgezet naar een 3D-beeld van de brug. Door het toepassen van AI, kunnen op een geautomatiseerde wijze schades geïdentificeerd en gecategoriseerd worden. Door deze schadebeelden in de tijd te volgen, kan inzicht worden verkregen in de technische levensduur van kunstwerken, bruggen en viaducten.

Digitale kopie als monitoringsinstrument

De tweede pilot is gericht op het met behulp van sensoren ontwikkelen van een “digital twin”. Het monitoren van gedragingen van een brug of viaduct met behulp van sensoren is niets nieuws. Het innovatieve in deze pilot is dat met behulp van sensoren, een digitale tweeling wordt ontwikkeld om de actuele status vast te stellen, maar ook om met behulp van simulaties toekomstige ontwikkelingen van een kunstwerk in beeld te kunnen brengen. Dit moet beheerders helpen bij het vaststellen van het moment van onderhoud of vervanging. Tijdens de pilot worden verplaatsingsmeters, versnellingsmeters, maar ook hoge resolutie camera’s en smartphones als instrumenten getest. Beide instrumenten kunnen ook complementair worden ingezet. De digitale tweeling is zeer goed bruikbaar gedurende de bouw en eerste levensmaanden van een kunstwerk, brug of viaduct en tegen het einde van de technische levensduur. Het waarschuwingssysteem is goed bruikbaar in de tussenliggende periode.

https://novelt.com/nl/beter-inzicht-in-de-status-en-tijdig-signaleren-van-veranderingen-met-twentse-dronetechnologie-voor-inspectie-van-bruggen-en-viaducten/