Zie Nieuws

Geert Dewulf benoemd tot Chief Development Officer Universiteit Twente

Het College van Bestuur heeft prof.dr. Geert Dewulf benoemd tot Chief Development Officer en directeur van de eenheid Strategic Business Development (SBD). Zijn benoeming gaat in per 1 november voor de duur van vier jaar.

Geert Dewulf heeft al sinds het najaar van 2018 de functie van directeur Strategic Business Development op interim-basis vervuld. In deze periode is onder aansturing van Geert samen met de faculteiten en instituten van de UT gewerkt aan de doorontwikkeling en versterking van SBD, onder de noemer SBD 2.0. De functie van CDO is een bestuurlijke rol. De CDO is lid van het Strategisch Beraad.

Nieuwe strategische partnerships

SBD heeft een sleutelfunctie bij het versterken van de positie van de UT als ondernemende universiteit en het vergroten van de economische en maatschappelijke impact van de UT. Dit gebeurt door UT onderzoek op een effectieve en onderscheidende manier met de samenleving en de markt te verbinden en door de inkomsten uit tweede en derde geldstromen structureel te vergroten. Voor de komende jaren is de focus voor het SBD vooral gericht op het realiseren van een aantal nieuwe strategische corporate partnerships, doorontwikkeling van bestaande samenwerkingen met de industrie, optimaliseren van de ondersteuning bij grote onderzoeksaanvragen en het versterken van het regionaal ecosysteem. SBD coördineert strategische programma’s en ondersteunt de faculteiten en instituten waar nodig bij het uitvoeren daarvan. In de doorontwikkeling naar SBD 2.0 is voorzien in een flinke uitbreiding van het SBD-team, inclusief deze benoeming van CDO. Het komend jaar werkt Dewulf samen met het SBD-team aan een implementatieplan voor SBD 2.0.

Geert Dewulf blijft deze nieuwe positie combineren met zijn decanaat voor de faculteit ET, tot uiterlijk 1 april 2020, of zoveel eerder als voor de faculteit ET een nieuwe decaan is benoemd.

De benoemingsadviescommissie was unaniem in de steun voor de benoeming van Dewulf als CDO. Geert Dewulf kent de universiteit in al haar facetten en heeft een groot netwerk in de academische wereld, openbare organisaties en bedrijven. Hij is in staat vertrouwen te creëren bij de mensen in- en extern die met hem zullen samenwerken. Als interim-directeur SBD heeft hij zijn effectiviteit voor de UT bewezen. Vanwege dit alles is Geert in staat om deuren te openen en SBD 2.0 tot een succes te maken.

'Fantastische basis'

Geert Dewulf over zijn benoeming: “Het is een eer om deze nieuwe functie voor de UT te mogen invullen. De UT heeft de ambitie om een grotere impact te genereren op de samenleving. Het schakelen met de buitenwereld zit in de DNA van staf en studenten. We hebben een fantastische basis om door te ontwikkelen om zo optimaal waarde te creëren voor onze medewerkers en externe stakeholders. Het team van SBD is er klaar voor om dit met en voor alle stakeholders te doen. Ik heb er enorm veel zin in. Met enorm veel plezier kijk ik terug op mijn periode als decaan van een geweldige faculteit, waarvoor ik met trots straks het stokje overdraag aan mijn opvolger.”


'Persoonlijkheid die we zochten'

Voorzitter College van Bestuur, Victor van der Chijs, over de benoeming van Geert Dewulf: “Geert is de persoonlijkheid die we zochten voor deze functie om als boegbeeld te fungeren. Hij heeft het vermogen mensen mee te nemen en draagkracht te creëren. We hebben hoge verwachtingen van zijn inzet om aansluiting te maken op de strategische R&D agenda van het bedrijfsleven, om meer structurele zichtbaarheid in Brussel en Den Haag te realiseren en om in samenspraak met de faculteiten en onderzoeksinstituten onze slagkracht te vergroten en nieuwe partnerships te ontwikkelen.”

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)