UTDSIDSIEventsGEANNULEERD | DSI Meet Up: de AI Act en de implicaties voor de UT

GEANNULEERD | DSI Meet Up: de AI Act en de implicaties voor de UT Juli editie - bonus

HELAAS IS DIT EVENEMENT GEANNULEERD EN WORDT HET VERPLAATST NAAR EEN LATERE DATUM.

De DSI Meet up van dinsdag 10 juli gaat over de AI Act en de UT.

Houd de Engelstalige website in de gaten voor meer informatie over het onderwerp en de spreker(s).