Zie Home CES

Over CES

Of het nu gaat om studiebegeleiding en -voorlichting, om registratie van diploma’s, studievoortgang of roostering, voor alle studieondersteunende activiteiten kunnen studenten van de Universiteit Twente terecht bij het Centre for Educational Support (CES). Bij CES werken zo’n 150 medewerkers. Daarnaast is er een grote pool freelance docenten.