De Jeu de Boules club

De Jeu de Boules club is een sub-vereniging  van de UT -kring. Onze speelvelden liggen naast Boerderij Bos. De vereniging beschikt nu over een 19 tal-leden en wij zouden nog wel enkele nieuwe leden kunnen gebruiken. We zijn in eerste instantie een gezelligheidsclub, maar we spelen wel om te winnen. Wij oefenen en spelen elke dinsdagmiddag  van 17.00 tot 20.00 uur bij Boerderij Bos. Iedereen die een keer mee wil spelen of wil kennismaken met deze sport is van harte welkom!

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met Henny Bevers  tel.  074-2783930 of Cor Roordink  tel. 053-4612669 De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
C.G. Roordink

Eekmaatlaan 38
7534 JV Enschede

Penningmeester
Henny Bevers

Carl Muckstraat 35
7558 EX Hengelo

074 – 2783930
 h.bevers@ziggo.nl