Bachelor opdracht (139925)

Voor meer informatie over het doen van je Bachelor opdracht binnen de SPT groep, neem contact op met Dr.ir. A.G.J. van der Ham 

Vaknaam EN

Bachelor Assignment

Taal vak

Nederlands

Vakbeschrijving

De bacheloropdracht is een individuele opdracht die het sluitstuk van de bacheloropleiding vormt.
Centraal staat het leren beheersen van de onderzoeksmethodologie. De opdracht wordt uitgevoerd bij één van de chemisch-technologische groepen onder begeleiding van een dagelijkse begeleider en onder de verantwoordelijkheid van een afstudeercommissie.
Het onderwerp kan van een externe organisatie afkomstig zijn.

De leerdoelen van de bacheloropdracht zijn uitvoerig gedefinieerd in de CT OER. De student:
1. kan informatie zoeken en verwerken
2. Kan Chemisch Technologisch onderzoek verrichten op Bachelor niveau:
- Heeft de basiskennis en wetenschappelijk onderzoeksvaardigheden en ontwerpmethoden om onderzoek te verrichten op het vakgebied van de Chemische Technologie,
(probleemanalyse, theoretische en experimentele aanpak, uitvoering en resultaatanalyse),
- Heeft een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkhouding.
3. Kan samenwerken en communiceren met anderen van binnen en buiten de gemeenschap van de Chemische Technologie.
- Kan schriftelijk rapporteren over dat onderzoek
- Kan mondeling presenteren van en discussiëren over het onderzoek.
4. Is zich bewust van de veiligheids- en milieu-aspecten en de maatschappelijke context.

Inhoud

De opdracht begint met een literatuurstudie van circa 3 CE (2 weken) waarna onder begeleiding wetenschappelijk onderzoek verricht van een beperkte omvang en complexiteit. De opdracht wordt afgesloten met een schriftelijk en mondeling verslag.

Deeln. opleiding

Chemische Technologie (CT)
Fase B3
Semester -
15.0 EC

Aanwezigheidsverpl.

Ja 

Voorkennis

Verplicht: Propedeuse + 90 EC uit B2 en B3. Tenminste 1 maand voor aanvang van de opdracht moet goedkeuring van de examencommissie worden aangevraagd. 

Studiebelasting

15.0 EC