See News

Rob Lammertink presents at Diligentia (Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde) Monday October 9th at 20.00

De Koninklijke Vereniging voor Natuurkunde Diligentia organiseert ieder jaar een reeks van lezingen op het gebied van natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde, scheikunde, biologie,  en medische wetenschappen, vastgelegd in jaarboeken en video-opnames. Meer informatie op http://natuurwetenschappen-diligentia.nl.

De lezing is getiteld "Water aan het grensvlak" en zal zich richten op fundamentele en toegepaste wetenschap op het gebied van water behandeling.