Imperfections

Bestuderen van een topic uit de vaste stof chemie dat vanuit een perfecte kristal situatie een afwijking daarop beschouwt. Bijvoorbeeld: een oppervlak betekent dat de atomen aan het desbetreffende oppervlak niet volledig gecoördineerd zijn zoals in de bulk. Andere voorbeelden zijn puntdefecten, colour centres, en quasi-kristallen. Wat zijn de gevolgen van deze afwijkingen van idealiteit op de eigenschappen? Zijn defecten gecontroleerd te maken en daarmee de eigenschappen te beïnvloeden?
Het vak zal in de vorm van (informele) hoorcolleges en een aantal colleges door de studenten zelf voorbereid en gegeven worden. Het vak wordt afgesloten met een verslag/artikel. Colleges zijn in het tweede kwartiel op maandag van 10:00 tot 11:30 en woensdag het vijfde en zesde uur.
For further information, please contact Dr. Ir. G. Koster