Cel overleving in bioprinting

Wat is het effect van bioprinting op de overleving van cellen uit verschillende weefsels?

Het bioprinten van cellen heeft een grote potentie in het behandelen van een uitgebreide groep van aandoeningen. Het kan gebruikt worden voor het printen van hele organen, maar is ook al succesvol toegepast bij het behandelen van brandwonden en gewrichtsslijtage. Het grote potentieel van de techniek wordt echter tegengewerkt door de beperkte kennis over het effect van het printproces op de overleving van de geprinte cellen.

In een voorgaand onderzoek hebben we gekeken naar het verband tussen spray eigenschappen (een veelgebruikte bioprint techniek) en de overleving van huidcellen na het sprayen. Hieruit is gebleken dat voornamelijk de eigenschappen van de druppels een grote invloed hebben op de overleving van cellen. Dit heeft geleidt tot een model die het mogelijk maakt om de overleving te voorspellen afhankelijk van de spray eigenschappen. Hoewel dit model een grote waarde heeft voor het voorspellen van overleving na sprayen van huidcellen, is er nog weinig bekend over de overleving van andere celtypen. Recentelijk zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een systeem waarmee we gecontroleerd druppels kunnen maken van specifieke grootte, die we met elke gewenste snelheid kunnen neerslaan op een oppervlak. Met dit systeem kunnen we dus het precies bepalen wat de invloed is van de eigenschappen van de druppels op de cel overleving.

Het doel van deze opdracht is om uit te zoeken wat het effect is van verschillende celtypes op de overleving in bioprinting toepassingen. Hierbij zal gekeken worden naar cellijnen uit een grote verscheidenheid van weefsels. De verkregen informatie zal vervolgens gebruikt worden om het bestaande model te valideren en waar mogelijk te verbeteren. In de opdracht zal dus gebruik gemaakt worden van breed scala aan technieken, variƫrend van celkweken tot aan lichtjes programmeren in Matlab.

Met de uitkomst van de opdracht zal een veel beter beeld verkregen kunnen worden van de eisen en eigenschappen waaraan een bioprinting techniek zou moeten voldoen bij uitgebreid scala aan toepassingen. Dit kan leiden tot een rationeel handvat in het ontwerpen van deze toepassingen en klinisch gebruik weer een stapje dichterbij kunnen brengen.

Technieken: Celkweek van verschillende cel lijnen, viability assay (overleving), microscopie, modelleren, Matlab.

Supervisor
dr. J. Hendriks (Jan)
Researcher
Contact person
dr. J.C. Alers (Janneke)
Senior Lecturer