Kinetics and Catalysis (134506)

Kinetiek & Katalyse is een inleiding in het bestuderen van (de snelheid van) chemische reacties, al dan niet gekatalyseerd. Meer dan 85 % van de materialen en produkten die we in ons dagelijks leven tegenkomen heeft gedurende het productieproces te maken gehad met een katalysator. Katalysatoren versnellen of sturen chemische reacties, zonder daarbij zelf verbruikt te worden. Daarom beginnen we het vak met in detail te kijken naar welke factoren de snelheid van een chemische reactie beïnvloeden. Vervolgens bestuderen we een gekatalyseerde reactie en zullen zien dat daarbij de reactiekinetiek behoorlijk beïnvloed kan worden. Ook zullen adsorptie, stoftransport en microscopische of spectroscopische bestudering van de katalysatoren behandeld worden. Het vak kent de volgende elementen:

  1. Kinetiek
  2. Adsorptie
  3. Heterogene Katalyse
  4. Transport en katalyse
  5. Bereiding van katalysatoren
  6. Karakterisatie van katalysatoren

Het vak bevat een groepsopdracht, waarin de studenten de opgedane kennis wordt gevraagd toe te passen op een bestaand productieproces.

Het vak bevat tevens een gezamenlijke case-study, waarbij de studenten wordt gevraagd om de kennis die bestudeerd en opgedaan is toe te passen om een (escalerende) situatie uit het bedrijfsleven. Ook zal uitgebreid worden ingegaan op de mogelijkheid om via efficiëntere en betere katalysatoren bij te dragen aan verduurzaming.

Click the subject number to visit the blackboard website for this subject: 134506